RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 6 april 2023
RB 3752
Nederland ||
4 apr 2023
Nederland 4 apr 2023, RB 3752; (College van Beroep tegen Verisure), https://reclameboek.nl/artikelen/college-van-beroep-veegt-alert-sanctie-van-tafel

Jurre Reus, Houthoff

College van Beroep veegt 'alert'-sanctie van tafel

CvB 4 april 2023, RB 3752; dossiernr. 2022/00456 (Securitas Direct B.V. tegen beslissing RCC) Het geschil ging om een misleidende reclame-uiting van Verisure op Twitter. In de tweet werd beweerd dat mensen het alarmsysteem van Verisure gratis konden testen. Bij het klikken op de link bleek het echter om een promotioneel kansspel te gaan, waarbij slechts 1 op de 5000 deelnemers het alarmsysteem gratis konden testen. De Reclame Code Commissie oordeelde dat de tweet van Verisure in strijd is met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code vanwege deze misleidende indruk. De Commissie voegt aan haar oordeel toe dat deze overtreding via een 'alert' naar buiten moet worden gebracht. De Commissie wil met dit 'alert' een waarschuwing afgeven aan andere adverteerders en het brede publiek informeren over de overtreding.

Verisure is tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan waardoor het geschil voor het College van Beroep terecht kwam. Het College wijzigt de beslissing op een aantal punten. Het College bevestigt allereerst het eerdere oordeel van de Commissie dat de tweet van Verisure misleidend is. De reclame-uiting week te sterk af van wat men op grond van de uiting zou mogen verwachten. Desondanks bepaalt het College dat de beslissing van de Commissie ook de adverteerder in het geding, Securitas Direct B.V., had moeten betrekken. Tot slot veegt het College de sanctie van een 'alert' van tafel.

6.5. Het voorgaande betekent dat het College het oordeel van de Commissie inhoudelijk onderschrijft. Tot slot dient te worden beoordeeld welke consequenties aan deze constatering dienen te worden verbonden. In dat kader is van belang dat Verisure heeft meegedeeld dat de bestreden tweet inmiddels is verwijderd en dat in de parallelle zaak met nummer 2022/00456A een qua strekking vergelijkbare YouTube video eveneens is verwijderd. Anders dan bij de Commissie doet Verisure nu uitdrukkelijk een beroep op deze omstandigheden en verzoekt zij daarmee rekening te houden. Verisure stelt gemotiveerd dat zij inmiddels als compliant kan worden beschouwd. Het College vat hetgeen Verisure in dat kader aanvoert aldus op, dat zij toezegt niet meer op een dergelijke wijze reclame te zullen maken, waarbij het College ervan uitgaat dat deze toezegging betrekking heeft op alle mediavormen. Verisure heeft een voorbeeld van een aangepaste reclame-uiting overgelegd. Verisure heeft met dit alles het College ervan overtuigd dat zij niet meer op de onderhavige wijze reclame zal maken, zodat geen reëel gevaar meer bestaat voor herhaling. Gelet hierop ziet het College inmiddels onvoldoende aanleiding voor een Alert en zal tevens worden bepaald dat de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, wordt gedaan voor zover nog nodig, zodat wordt beslist als volgt.