RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 16 september 2022
RB 3698
toezichthouder ||
29 aug 2022
toezichthouder 29 aug 2022, RB 3698; (Duurzaamheidsclaims H&M), https://reclameboek.nl/artikelen/h-m-zegt-toe-duurzaamheidsclaims-aan-te-passen

H&M zegt toe duurzaamheidsclaims aan te passen

Autoriteit Consument en Markt 29 augustus 2022, IEF 20954, RB 3698; ACM/22/179209 (Duurzaamheidsclaims H&M) De ACM beoordeelt in dit besluit de aanvraag tot het bindend verklaren van een toezegging van H&M. Aanleiding zijn de bevindingen in het onderzoek van de ACM naar de handelspraktijk van H&M, zoals het zonder toelichting gebruiken van duurzaamheidsclaims “Conscious” en “Conscious Choice” en ten onrechte het beeld laten ontstaan van duurzaamheidsvoordelen van producten. Ondanks dat het onderzoeksrapport al was afgerond, oordeelt de ACM dat het bindend verklaren van de toezegging van H&M in dit geval doelmatig is. Duurzaamheidsclaims door H&M zullen met deze toezegging zo snel mogelijk in lijn zijn en blijven met wet- en regelgeving. Daarbij biedt H&M compensatie voor maatschappelijke schade. Bovendien kan publicatie van dit besluit op kortere termijn plaatsvinden dan publicatie van een eventueel sanctiebesluit. Met deze publicatie wordt een breed effect beoogd met betrekking tot het verbeteren van duurzaamheidsclaims in de gehele kledingsector.

Wijzigingen website
22.  Uit de toezeggingsaanvraag blijkt dat H&M heeft erkend dat de informatievoorziening over
duurzaamheid op haar website in het verleden duidelijker en vollediger had gemoeten. H&M
verwacht met het doorvoeren van wijzigingen haar klanten beter over de duurzaamheid van haar
producten te informeren. H&M heeft toegezegd haar website aan te passen.
 
23.  De belangrijkste wijzigingen die H&M heeft toegezegd door te voeren zijn het (voorlopig) verwijderen
van verwijzingen naar het label “Conscious”/ “Conscious Choice” en het verwijderen van informatie
over duurzaamheidsaspiraties/- inspanningen uit het kopje productachtergrond. Verder heeft H&M
aangegeven dat indien zij weer gebruik gaat maken van het label “Conscious”, dat in aangepaste
vorm zal zijn en in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Daarnaast heeft H&M aangegeven
de huidige teksten in de productachtergrond over de gebruikte (conventionele) materialen aan te
passen. Tot slot heeft H&M toegezegd de informatie over de samenstelling van producten te
verduidelijken, door onder andere aan te geven welk deel van het gebruikte materiaal een
duurzamere variant betreft.  
 
24.  Daarnaast heeft H&M toegezegd ervoor te zorgen dat ook toekomstige duurzaamheidsclaims in lijn
zijn met toepasselijke wet- en regelgeving.