RB
Gepubliceerd op maandag 3 april 2023
RB 3751
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
10 jan 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 jan 2023, RB 3751; (Klager tegen PostNL), https://reclameboek.nl/artikelen/is-de-uiting-als-zodanig-onjuist-of-misleidend

Is de uiting als zodanig onjuist of misleidend?

RCC 10 januari 2023, RB 3751; Dossiernr. 2022/00511 (Klager tegen PostNL) Een klager heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over de website van PostNL, waarin staat dat zij ook post bezorgen van andere postbedrijven als deze een overeenkomst hebben met PostNL. PostNL heeft echter aangegeven dat zij geen post van andere postbedrijven bezorgen in de postbus van PostNL, wat de klager misleidend vindt. De klacht betreft een reclame-uiting voor een online-aanbod van postbussen voor zakelijke klanten. De voorzitter oordeelt dat de uiting als een beperking van het aanbod moet worden beschouwd, waarbij het aan de klant is om te beslissen hoe belangrijk deze beperking voor hen is. Een mogelijke onjuiste informatie die telefonisch is verstrekt, geeft geen reden om de uiting als misleidend te beschouwen. Ten slotte kan de voorzitter niet oordelen over de wenselijkheid van een universele verplichting tot bezorging in elkaars postbussen voor postvervoerbedrijven. De klacht wordt afgewezen.

2)  Uit de stukken blijkt dat verweerder met 11 postvervoerbedrijven een overeenkomst voor postbusbezorging heeft gesloten. In de uiting zelf wordt uitdrukkelijk erop geattendeerd dat de post die is verstuurd met een ander postbedrijf dan verweerder, alleen in een PostNL postbus wordt bezorgd als dat postbedrijf een dergelijke overeenkomst met verweerder heeft. Hierdoor wordt het gemiddelde lid van de zakelijke doelgroep duidelijk erop geattendeerd dat het aanbod een beperking heeft en welke dat is. Het is vervolgens aan de zakelijke klant om te besluiten welk belang hij aan deze beperking toekent. Mogelijk heeft de klantenservice van verweerder klager in dat kader niet geheel juist geïnformeerd nu, zoals hij stelt, telefonisch aan hem zou zijn meegedeeld “dat de post van andere postbedrijven niet in de postbus van PostNL komt”. Dit geeft echter geen aanleiding om de uiting als zodanig onjuist of misleidend te achten.