RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 25 augustus 2023
RB 3784
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
2 aug 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 aug 2023, RB 3784; (Klager/Influencer), https://reclameboek.nl/artikelen/lipton-ambassadeur-hoeft-betaalde-samenwerking-niet-aan-te-geven

Lipton Ambassadeur hoeft betaalde samenwerking niet aan te geven

Reclame Code Commissie 2 augustus 2023, RB 3784; Dossiernr. 2023/00283 (Klager/Influencer) In het onderhavige geschil oordeelt de voorzitter van de Reclame Code Commissie over de klacht van een klager. De klacht stelt dat een content creator niet aangeeft dat er sprake is van een betaalde samenwerking tussen hen en Lipton Ice Tea in een foto waarin de content creator zegt dat deze 'een #LiptoniceTeaAmbassador' is. De adverteerder en content creator vindt dat de reclame-uiting voldoet aan de doelstellingen van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. De hashtag is voldoende om aan te geven dat er sprake is van een betaalde samenwerking ten behoeve van Lipton Ice Tea.

De Reclame Code Commissie geeft de adverteerder gelijk. Dat er sprake is van een betaalde samenwerking hoeft niet expliciet te worden aangegeven, als dit al uit de uiting zelf blijkt. Daarvan is in dit geval sprake. De content creator maakt zichzelf bekend als 'ambassadeur' van het product. Ook is duidelijk uit de beschrijving van de post en de manier waarop deze post is gemaakt dat er sprake is van een ambassadeur om 'goodwill' te kweken. Verdere verduidelijking is daarmee overbodig. De klacht wordt daarom afgewezen. 

Het oordeel van de voorzitter

[...]

2)  Uit het geheel van de uiting blijkt naar het oordeel van de voorzitter duidelijk dat het om een commerciële samenwerking gaat tussen de content creator en de producent van Lipton Ice Tea. De voorzitter wijst op de wijze waarop de content creator een blikje Lipton Ice Tea voor de camera houdt in combinatie met de onder de foto staande tekst waarin de content creator zich uitdrukkelijk kenbaar maakt als ‘ambassadeur’ van dit merk (“Ik ben deze zomer #LiptoniceTeaAmbassador van @liptonicetean!”). In dit geval wordt de term ‘ambassadeur’ blijkens de uiting gebruikt voor een persoon die tegen betaling het gezicht van een merk is. De voorzitter wijst daarbij ook op de omschrijving in woordenboeken waarin ‘ambassadeur’, voor zover hier relevant, wordt omschreven als (Van Dale online woordenboek): “bekende persoon, door een organisatie ingehuurd om goodwill te kweken”. Op grond van het voorgaande openbaart de uiting op voldoende duidelijke en directe wijze de betaalde samenwerking. Afzonderlijke vermelding van dit laatste dient verder overbodig te worden geacht. De voorzitter beslist daarom als volgt.