RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2023
RB 3734
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
22 dec 2022
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 dec 2022, RB 3734; (Campina Sterke Start), https://reclameboek.nl/artikelen/reclame-campina-sterke-start-misleidend

Reclame Campina Sterke Start misleidend

RCC 22 december 2022, RB 3734; dossiernr. 2022/00329 (Campina Sterke Start) De bestreden reclame-uiting betreft een paginagrote advertentie voor “Campina Sterke Start yoghurt” in NRC van 24 juni 2022. De klacht houdt in essentie in dat prominent in beeld gebrachte grutto, vlinder “atalanta” en margrieten suggereren dat “Sterke Start” Yoghurt wordt gemaakt van melk van melkrundveehouderijen met een bedrijfsvoering die gunstig is voor weidevogels zoals de iconische grutto, voor insecten zoals de atalanta en voor bloemen. Dit is een sterke verkoopbevorderende boodschap. Stichting Reclame Codecommissie oordeelt dat in de advertentie sprake van afbeeldingen waardoor de consument kan worden misleid over milieuaspecten van het aangeprezen product als bedoeld in artikel 2 MRC, bijvoorbeeld in die zin dat gedacht wordt dat in grotere mate rekening wordt gehouden met het welzijn van de grutto dan in werkelijkheid het geval is. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

6. Gelet op dit alles is er in de advertentie sprake van afbeeldingen waardoor de consument kan worden misleid over milieuaspecten van het aangeprezen product als bedoeld in artikel 2 MRC, bijvoorbeeld in die zin dat gedacht wordt dat in grotere mate rekening wordt gehouden met het welzijn van de grutto dan in werkelijkheid het geval is. In dit verband overweegt de Commissie nog dat klager gemotiveerd heeft gesteld dat in Nederland slechts zeer weinig melkrundveehouderijen een zodanige extensieve bedrijfsvoering hebben, waaronder het plas-dras zetten van (een deel van) hun weidegrond, een aangepast maairegime en het niet toepassen van raaigras (door klager aangeduid als: “essentiële randvoorwaarden voor (het behoud en de bescherming van het leefgebied van) de indicatorsoort grutto en de daarbij horende insecten en planten), dat zij biodiversiteit bevorderen.