RB
Gepubliceerd op dinsdag 21 maart 2023
RB 3748
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
1 mrt 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 mrt 2023, RB 3748; (Klager tegen Roompot), https://reclameboek.nl/artikelen/roompot-handelt-in-strijd-met-artikel-1-3-a-van-de-code-reclame-via-e-mail

Roompot handelt in strijd met artikel 1.3.a van de Code reclame via e-mail

RCC 1 maart 2023, RB 3748; dossiernr. 2023/00053 (klager tegen Roompot) Roompot heeft gehandeld in strijd met de Code Reclame via e-mail, omdat er geen recht van verzet was geboden bij het maken van een reservering en omdat de suggestie werd gewekt dat het ingevulde e-mailadres alleen gebruikt zou worden voor het toesturen van de reserveringsbevestiging en niet voor nieuwsbrieven. Het e-mailadres van klager was tijdens de aankoop van een dienst ontvangen en op grond van de Code was het toegestaan om e-mailadressen van bestaande klanten te verzamelen en te gebruiken om hen gelijksoortige producten/diensten aan te bieden. Echter, er was niet voldaan aan de voorwaarde dat klanten, op het moment dat hun e-mailadres werd verzameld, duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid hadden om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze af te melden voor reclame via e-mail, zoals vereist door de Code. Daarom heeft Roompot gehandeld in strijd met artikel 1.3.a van de Code Reclame via E-mail en is de klacht van de klager gegrond verklaard.

1. Tussen partijen staat niet ter discussie dat klager klant is van afzender, nu hij een reservering heeft gemaakt. In geval van een klantrelatie mag een afzender op grond van artikel 1.3.a Code e-mail aan de klant reclame via e-mail voor eigen gelijksoortige producten of diensten toezenden. Dit mag echter alleen onder de voorwaarde dat de klant op het ogenblik dat zijn e-mailadres werd verzameld duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid heeft gehad om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze hiervoor af te melden, en van die mogelijkheid geen gebruik is gemaakt. Niet gebleken is dat aan klager op het moment van verzamelen van zijn e-mailadres – toen de klantrelatie is ontstaan door het maken van een reservering als nieuwe klant – de mogelijkheid is geboden om zich direct af te melden voor reclame via e-mail, als bedoeld in artikel 1.3.a Code e-mail. Afzender mocht onder deze omstandigheden geen reclame via e-mail aan klager toezenden en heeft in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail gehandeld door dit toch te doen. In zoverre is de klacht gegrond.