RB
Gepubliceerd op woensdag 11 oktober 2023
RB 3791
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
15 aug 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 aug 2023, RB 3791; 2023/00378 (Klager/Vancansoleil), https://reclameboek.nl/artikelen/foto-s-zwembad-dat-zich-niet-op-camping-bevindt-misleidend

Foto's zwembad dat zich niet op camping bevindt misleidend

RRC 12 september 2023, RB 3791; 2023/00378 (Klager/Vancansoleil). Op de geadverteerde foto’s van Camping Kronenburger See stond een zwembad en een pretpark. Daarnaast werd in de omschrijving aangegeven dat bij het zwembad gerecreëerd kon worden in het stuwmeer. Na het boeken van de camping door klager bleek dat het stuwmeer tijdelijk gesloten was en het zwembad niet van de camping zelf was. Het pretpark op de foto’s van de camping is 350km rijden van de camping, terwijl de indruk gewekt wordt dat het dichtbij is. Klager acht deze uitingen misleidend. Adverteerder geeft aan dat duidelijk op de website staat vermeld dat heet stuwmeer tijdelijk gesloten is en dat de camping niet beschikt over een eigen zwembad.

Ten aanzien van het stuwmeer oordeelt de voorzitter dat niet wordt geadverteerd met het stuwmeer als recreatiemogelijkheid en dat men kan lezen dat het stuwmeer tijdelijk gesloten is. De voorzitter vindt de klacht dus niet misleidend. Ten aanzien van het zwembad oordeelt de voorzitter echter dat wel sprake is van misleiding, doordat vier van de dertien foto’s van de camping het zwembad betreffen. Het aantal foto’s is uit balans vergeleken met de omschrijving dat het zwembad zich niet bevindt op de camping. Hierdoor wordt op dubbelzinnige wijze essentiële informatie verstrekt die de consument nodig heeft om een goed geïnformeerd besluit te nemen. Tevens wekt de foto van het pretpark de indruk dat de camping nabij het pretpark zal zijn gelegen. Ook hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een transactie te sluiten die hij anders niet zou nemen. De voorzitter beveelt adverteerder niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

2) Ten aanzien van het zwembad oordeelt de voorzitter anders. Bovenaan de webpagina, waar de uiting onderdeel van uitmaakt, wordt de aandacht getrokken door foto’s waarop onder meer een zwembad is te zien. In totaal kan men 13 foto’s bekijken waarvan er 4 het zwembad tonen. De gemiddelde consument zal door de foto’s van het zwembad, die bijna een derde van het totaal uitmaken, veronderstellen dat de camping over een eigen zwembad beschikt. In werkelijkheid dient men een half uur te rijden voordat men het afgebeelde zwembad bereikt. Dit staat weliswaar met zoveel woorden in de tekst die men ziet na het uitklappen, maar de voorzitter acht een dergelijke wijze van het verschaffen van essentiële informatie onevenwichtig. Het is niet juist eerst uitdrukkelijk door foto’s de aanwezigheid van een zwembad te suggereren en dit later te nuanceren door een tekst die men pas ziet na het uitklappen. Hierdoor is sprake van het op dubbelzinnige wijze verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.