RB
Gepubliceerd op vrijdag 6 oktober 2023
RB 3796
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
5 sep 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 sep 2023, RB 3796; 2023/00459 (Klager tegen Youfone), https://reclameboek.nl/artikelen/fucking-in-youfone-reclame-gaat-geen-grenzen-te-buiten

'Fucking' in Youfone reclame gaat geen grenzen te buiten

RRC 5 september 2023, RB 3796; 2023/00459 (Klager tegen Youfone). Het betreft hier een reclame van het bedrijf ‘Youfone’ waarin het woord ‘facking’ wordt gebruikt. Klager geeft aan dat het woord onnodig en grof is. Op Britse televisie mag het woord niet gebruikt worden. Als de Nederlandse vertaling ‘neuken’ zou worden gebruikt, zou dit niet als gewoon taalgebruik worden gezien. De voorzitter begrijpt dat niet iedereen deze uiting kan waarderen, maar de vergelijking met het woord ‘neuken’ gaat hier niet op aangezien het woord in deze context wordt gebruikt om een bepaalde uitspraak kracht bij te zetten. Het woord heeft inmiddels een gangbare betekenis in de Nederlandse taal die afwijkt van haar oorspronkelijke betekenis. De uiting gaat niet de grenzen van het taalgebruik te buiten, waardoor de voorzitter de klacht afwijst.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter heeft begrip voor het feit dat niet iedereen een reclame-uiting waarin het woord “fucking”(of “facking”) wordt gebruikt zal waarderen, nu dit kan worden beschouwd als grof taalgebruik. De vergelijking die klager maakt met het woord “neuken”, gaat echter niet op. De uitdrukking “fucking” moet hier niet in haar letterlijke betekenis worden opgevat, maar als een term om een bepaalde uitspraak kracht bij te zetten. Deze betekenis kan heden ten dage voldoende bekend worden geacht. Daarom is sprake van een woord dat inmiddels een gangbare betekenis heeft gekregen die afwijkt van zijn oorspronkelijke betekenis. Naar het oordeel van de voorzitter is sprake van een voldoende mate van maatschappelijke acceptatie indien het woord op deze wijze wordt gebruikt. Gelet hierop oordeelt de voorzitter dat de uiting niet door het taalgebruik de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat, en wordt als volgt beslist.