RB
Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2024
RB 3826
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
1 feb 2024
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 feb 2024, RB 3826; 2023/00601 (Melkan verse yoghurt verpakkingen), https://reclameboek.nl/artikelen/melkan-moet-zinsnede-plantaardige-producten-aanpassen

Melkan moet zinsnede "plantaardige producten" aanpassen

RCC 1 januari 2024, RB 3826; 023-00601 (Klager tegen Melkan). In onderhavige zaak acht klager de verpakking van Melkan verse magere yoghurt misleidend wegens vermelding van de tekst “Lekker tot de laatste druppel”. Hiermee zou gesuggereerd worden dat het pak volledig geleegd kan worden, terwijl dit niet mogelijk zou zijn bij een verpakking met dop en er “nog veel procenten restant” in het pak zullen blijven zitten. Bovendien zou de mededeling “(…) de verfijnde smaak van plantaardige producten (…)” op de verpakking onjuist zijn, omdat het een dierlijk product is. Ook zou adverteer niet aan hebben gegeven dat het product langer houdbaar is als deze in de koelkast bewaard wordt, de zogenoemde “kijk-ruik-proef”-tekst. Adverteer geeft aan de zinsnede “van plantaardige producten” te zullen aanpassen en de “kijk-ruik-proef”-tekst toe te voegen, maar betwist dat sprake is van misleiding. Gelet op de vouwinstructie en de bewoording van de tekst oordeelt de Commissie dat in de mededeling “Lekker tot de laatste druppel” niet de suggestie besloten ligt dat de verpakking altijd volledig geleegd kan worden. Er is dus geen sprake van een onjuiste/misleidende mededeling. Ook zouden vermelding van een klavertje en het keurmerk On the Way to PlanetProof op de pak niet leiden tot onjuiste of misleidende informatie. De klacht gericht tegen de vermelding “plantaardige producten” op de verpakking slaagt wel. De Melkan verse yoghurt is geen plantaardig product, waardoor betreffende vermelding in strijd is met artikel 7 lid 1 sub a van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten en zo ook in strijd met artikel van de Nederlandse Reclame Code. Hiervoor is opzet geen vereiste.

6. De klacht slaagt wel voor zover deze is gericht tegen de vermelding “plantaardige producten” op de verpakking (klachtonderdeel c). Niet is in geschil dat Melkan verse magere yoghurt geen plantaardig product is. De aanduiding “plantaardig” is daarom in strijd met artikel 7 lid 1 sub a van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Hierin is bepaald, voor zover hier relevant, dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van de aard en samenstelling. Om deze reden is de aanduiding “plantaardig” in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daaraan doet niet af dat volgens adverteerder sprake is van een niet opzettelijke fout, nu opzet geen vereiste is voor het oordeel dat de uiting in strijd met de wet is. In de mededeling van adverteerder dat de tekst op de verpakking wordt aangepast, ziet de Commissie aanleiding om de aanbeveling te doen voor zover nog nodig.