RB
Gepubliceerd op vrijdag 22 december 2023
RB 3815
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
19 dec 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 dec 2023, RB 3815; 2023/00294-I, II, III (Stichting Even Geen Vlees tegen Arla Foods B.V., Albert Heijn B.V., Jumbo Supermarkten B.V., en Plus Retail B.V.), https://reclameboek.nl/artikelen/producten-van-arla-niet-klimaatneutraal-uitingen-van-wederverkopers-zijn-misleidend

Uitspraak ingezonden door R. Nierop, S. De Boer en L. van Gijn, De Roos Advocaten.

Producten van Arla niet klimaatneutraal, uitingen van wederverkopers zijn misleidend

RCC 19 december 2023, IEF 21815, RB 3815; Dossiernr: 2023/00294-I, II, III (Stichting Even Geen Vlees tegen Arla Foods B.V., Albert Heijn B.V., Jumbo Supermarkten B.V., en Plus Retail B.V.). Klacht tegen aanduiding “klimaatneutraal” voor Arla biologische zuivel op de verpakkingen, de website en de websites van wederverkopers. Arla heeft uitspraak van College van Beroep van 6 juli 2022 (dossier 2021/00472) waarin werd geoordeeld dat Arla niet langer mocht suggereren dat haar biologische producten klimaatneutraal zouden zijn, niet opgevolgd. De RCC neemt misleiding aan t.a.v. alle bestreden uitingen.

 

De Commissie acht de uitingen op de website van Arla en de uitingen op de websites van Albert Heijn, Jumbo en PLUS misleidend. Voor de uitingen op de website van de wederverkopers is zowel Arla als de betreffende retailer verantwoordelijk.

De Commissie acht daarnaast de uitingen op de websites van Albert Heijn, Jumbo en PLUS in strijd met artikel 3.1 CDR. Hiervoor is opnieuw zowel Arla als de betreffende retailer verantwoordelijk. 

b) Uitingen op de website van Arla

3.1. […] Nog daargelaten dat - zoals door Arla is erkend - het aanpassen van de website sneller had gekund, acht de Commissie de aanpassingen onvoldoende om de door het College van Beroep geconstateerde misleiding weg te nemen. Uit de door klager overgelegde (aanvullende) stukken blijkt dat Arla in sommige gevallen aan de vermelding 'klimaatneutraal' op haar webpagina www.arla.nl/klimaatneutraal een asterisk heeft toegevoegd, die verwijst naar de (pas) aan het eind van de webpagina in kleine letters staande onopvallende mededeling "*volgens de Climate Neutral Group richtlijnen". Deze asterisk is bovendien niet bij alle vermeldingen 'klimaatneutraal' opgenomen, bijvoorbeeld niet bij de prominent weergegeven kopjes "Vanaf nu is Arla biologisch klimaatneutraal" en "Kan zuivel klimaatneutraal zijn?"

 

3.2. Op grond van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument ook op de aangepaste webpagina onvoldoende attent wordt gemaakt op de specifieke invulling die Arla geeft aan de claim 'klimaatneutraal', namelijk gekoppeld aan het CNG-keurmerk. De webpagina is om die reden misleidend in de zin van artikel 2 MRC (die gold tot 1 februari 2023) in verbinding met artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. […]

 

c) Uitingen op de websites van de wederverkopers

4.1. Vast is komen te staan dat na de uitspraak van het College van Beroep van 6 juli 2022 het gebruik van de claim 'klimaatneutraal' in de teksten waarmee de producten van Arla biologisch worden aangeprezen op de websites van Albert Heijn, Jumbo en PLUS ongewijzigd is voortgezet, in ieder geval tot 30 maart 2023, zoals blijkt uit de door klager overgelegde (gedateerde) uitingen. Uit het voorgaande volgt dat dit misleidend is in de zin van artikel 2 MRC.

 

4.2. Zowel Arla als de betreffende retailer moet verantwoordelijk worden gehouden voor deze overtreding. Voor Arla geldt dat aannemelijk is dat de bestreden uitingen door haar zijn aangeleverd dan wel in samenspraak met haar zijn geplaatst, nu de tekst ervan geheel of in sterke mate overeenkomt met de door Arla zelf gebruikte teksten voor haar biologische zuivel. Daarnaast zijn de retailers verantwoordelijk, nu zij de uitingen op hun website (laten) plaatsen en deze eventueel kunnen wijzigen of verwijderen.

 

4.3. De Commissie volgt het standpunt van Arla niet dat met de upload van de packshots van de nieuwe verpakkingen in de GS 1 database op 19 februari 2023 haar verantwoordelijkheid voor het handhaven van oude reclameteksten met de claim 'klimaatneutraal' op de websites van de retailers is gestopt. Weliswaar heeft Arla aannemelijk gemaakt dat zij Albert Heijn, Jumbo en PLUS in het najaar van 2022 uitdrukkelijk heeft geïnformeerd over het voorgenomen loslaten van het CNG­-keurmerk en de aanduiding 'klimaatneutraal', maar het lag op de weg van Arla om aan de retailers duidelijk(er) te maken dat het gebruik van de claim 'klimaatneutraal' bij de aanprijzing van de biologische zuivelproducten niet meer is toegestaan én te controleren of de retailers daaraan gehoor geven.