RB
Gepubliceerd op dinsdag 30 januari 2024
RB 3824
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
3 jan 2024
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 jan 2024, RB 3824; 2023/00604 (Klager tegen adverteerder), https://reclameboek.nl/artikelen/reclame-mag-niet-suggereren-alcoholpercentage-op-zich-een-positieve-eigenschap-is

Reclame mag niet suggereren alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is

RCC 3 januari 2024, RB 3824;2023/00604 (Klager tegen adverteerder) De bestreden reclame-uiting betreft een gesponsord artikel van STËLZ dat is gepubliceerd op de website van de Volkskrant. In de reclame-uiting staat onder andere: “Hard Seltzer is een verfrissende mixdrank van bruiswater met een veel lager alcoholpercentage dan het gemiddelde mixdrankje en is laag in calorieën”.

De klacht richt zich op een reclame-uiting die suggereert dat het lage alcoholpercentage en het lage calorische gehalte van hard seltzer, met name STËLZ, positieve eigenschappen zijn die passen bij een gezonde levensstijl. Voorts bevordert de reclame-uiting het langdurig drinken tot in de vroege ochtend. Dit is in strijd met de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (hierna: RvA). Het verweer stelt dat de reclame in samenwerking met de krantenredactie is opgesteld en dat de claims gericht waren op een bredere trend in de markt, niet alleen op alcoholische dranken. De voorzitter beperkt het oordeel tot de vraag of de reclame-uiting voldoet aan artikel 4 RvA. Dit artikel stelt dat reclame niet mag suggereren dat het alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is. De uiting voldoet niet aan deze eisen, omdat het de boodschap overbrengt dat het lage alcoholpercentage past in een gezonde levensstijl en als alternatief dient voor dranken met een hoger alcoholpercentage bij feesten die doorgaan "tot in de vroege ochtenduren". Op grond van het voorgaande is de reclame in strijd met artikel 4 RvA.

1)  Gelet op de grondslag van de klacht zal de voorzitter het oordeel beperken tot de vraag of de uiting in overeenstemming is met artikel 4 RvA. Ingevolge dit artikel mag reclame voor alcoholhoudende drank niet suggereren dat de hoogte van het alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is. Ook mag niet worden gesuggereerd dat risico’s verdwijnen naarmate het alcoholpercentage lager is. De voorzitter oordeelt dat de betwiste reclame-uiting niet aan deze eisen voldoet, hetgeen overigens ook door adverteerder is erkend. Van de reclame-uiting gaat immers de boodschap uit dat het aangeprezen product door zijn (volgens de uiting relatief lage) alcoholpercentage past in een gezonde levensstijl, waarbij het als alternatief wordt genoemd voor dranken met een hoger alcoholpercentage bij feesten die doorgaan “tot in de vroege ochtenduren”. Ook wordt het alcoholpercentage van het product gekoppeld aan “weinig calorieën”.