RB
Gepubliceerd op dinsdag 3 september 2019
RB 3337
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
3 sep 2019
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 sep 2019, RB 3337; (Nutricia Opvolgmelk), https://reclameboek.nl/artikelen/cvb-afwijzing-klacht-uiting-nutrilon-opvolgmelk

CvB: afwijzing klacht uiting Nutrilon Opvolgmelk

CvB RCC 3 september 2019, RB 3337, IEF 18661; Dossiernr: 2019/00261/A (Nutrilon Opvolgmelk) Televisiereclame. Uitingen. De klacht houdt in dat de mededeling “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding” ten onrechte suggereert dat men op een bepaald punt altijd overgaat naar flesvoeding. Hierdoor krijgt men het idee dat het vanzelfsprekend is om over te stappen op flesvoeding en wordt het geven van borstvoeding als gevolg daarvan ontmoedigd. De Commissie wees de klacht af. Het CvB bevestigt de bestreden beslissing.

Het oordeel van het College

1. Kern van het geschil is of de uiting de consument ervan weerhoudt of ontmoedigt om borstvoeding te geven, zoals verboden in artikel 5.2 Reclamecode Zuigelingenvoeding. Appellante stelt dat de televisiecommercial feitelijk dit effect heeft door de woorden “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding”. Deze woorden suggereren volgens haar dat men na zes maanden altijd overgaat van borstvoeding naar flesvoeding. Het College oordeelt als volgt.

2. Nutricia attendeert met de woorden “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding” op de mogelijkheid het in de televisiecommercial aangeprezen product te kopen indien men, om wat voor reden dan ook, stopt met borstvoeding. Dit is onmiskenbaar de boodschap van de uiting. Het ligt niet voor de hand dat de gemiddelde consument daarbij de enkele, zonder enige nadruk en vrij snel uitgesproken mededeling “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding” zo zal opvatten dat men na zes maanden altijd geacht wordt te stoppen met borstvoeding. De uiting geeft voor deze specifieke, vérstrekkende uitleg geen aanleiding. Niet gezegd kan worden daarom dat de uiting de consument ervan weerhoudt borstvoeding te geven of dit ontmoedigt. Daarbij komt dat men tijdens bedoelde mededeling onderin beeld onder meer ziet: “Borstvoeding is de beste voeding”. Nu de uiting op grond van het voorgaande niet in strijd is met artikel 5.2 Reclamecode Zuigelingenvoeding, beslist het College als volgt.

De beslissing van het College van Beroep. Het College bevestigt de bestreden beslissing.