RB
DOSSIERS
Alle dossiers

Berichten Reclamerecht  

RB 3661

Definitie ongeadresseerd reclamedrukwerk is een wijziging

Nederland 13 jun 2022, RB 3661; ECLI:NL:RBROT:2022:4576 (Postfilter c.s. tegen de Gemeente), https://reclameboek.nl/artikelen/definitie-ongeadresseerd-reclamedrukwerk-is-een-wijziging

Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 juni 2022, IEF 20779, RB 3661; ECLI:NL:RBROT:2022:4576 (Postfilter c.s. tegen de Gemeente) Kort geding. Stichting Postfilter wil de mogelijkheid aan consumenten in Nederland aanbieden om vast te leggen welk geadresseerd reclamedrukwerk men niet meer wenst te ontvangen en bedrijven en maatschappelijke organisaties in staat te stellen om deze voorkeuren te respecteren. De regulering van stichting Postfilter is vastgelegd in de Code Postfilter (2021), en maakt deel uit van de Nederlandse Reclame Code. In het bestaande opt-in systeem, werd post, voorzien van een adres, maar zonder naam of aanduiding zoals ‘aan de bewoners van’ aangemerkt als geadresseerde post.

RB 3660

Ingezonden door: Joris Vos, Vondst advocaten.

Belangenafweging zelfstandige rectificatie

Nederland 2 jun 2022, RB 3660; ECLI:NL:RBAMS:2022:3092 (Priva tegen Hero), https://reclameboek.nl/artikelen/belangenafweging-zelfstandige-rectificatie

Vzr. Rb. Amsterdam 2 juni 2022, IEF 20758, IT 3951, RB 3660; zaaknr. C/13/715900 KG ZA 22-276 AB/MB (Priva tegen Hero) Kort geding. Priva is een werkmaatschappij die zich richt op het ontwikkelen en leveren van producten die betrekking hebben op het onder controle houden van het klimaat binnen een gebouw. Deze producten en diensten worden door Priva geleverd in verschillende sectoren en hebben duurzaamheid als uitgangspunt. Hero is actief in dezelfde branche als Priva sinds 2017. Hero heeft in januari 2022 een email verstuurd aan een groot aantal relaties met een aantal vergelijkingen van haar product met een van de producten van Priva. Deze mail bleek onjuistheden te bevatten. Priva en Hero hebben vervolgens onderhandeld over een rectificatie van de verstuurde email, waarna Hero ervoor heeft gekozen om begin maart zelf een rectificatie te doen uitgaan. Vervolgens staat de vraag voor de Amsterdamse rechter centraal of Priva als eiseres voldoende belang heeft bij een nieuwe rectificatie. In dit kader dient het evenwicht tussen beide partijen te worden gewogen inzake het rechtzetten van een eerder bericht. Enerzijds het benadrukken van hoe de situatie nu echt in elkaar zit en anderzijds kan niet van de wederpartij, die de rectificatie moet uitvoeren, worden verwacht dat deze reclame maakt voor het product van een ander. De voorzieningenrechter concludeert dat de eigen geplaatste rectificatie van Hero onvolledig is en daarom wordt Hero veroordeeld tot een nadere rectificatie.

RB 3659

Uitspraak ingezonden door Rutger Stoop, Brinkhof.

Reclames via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend

Nederland 1 jun 2022, RB 3659; ECLI:NL:RBAMS:2022:3112 (Digital Revolution tegen Media Concept), https://reclameboek.nl/artikelen/reclames-via-google-shopping-zijn-niet-misleidend-of-ongeoorloofd-vergelijkend

Rechtbank Amsterdam 1 juni, IEF 20756, RB 3659, IT 3950; C/13/706516 / HA ZA 21-779 (Digital Revolution tegen Media Concept) Vonnis van de voortdurende procedure die door Digital Revolution is ingesteld in een zaak tegen Media Concept over vermeende ongeoorloofde vergelijkende reclame en misleidende reclame. Media Concept was eerder al in het gelijk gesteld in kort geding in eerste aanleg, hoger beroep [IEF 19027] en bij de Hoge Raad [IEF 20061], en nu ook in eerste aanleg door de bodemrechter. De reclames van Media Concept via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend.

RB 3658

Uitspraak ingezonden door Michelle Seel, The Legal Group.

Onrechtmatige vergelijkende reclame waterontharder

Nederland 31 mei 2022, RB 3658; (24MAN tegen X), https://reclameboek.nl/artikelen/onrechtmatige-vergelijkende-reclame-waterontharder

Hof Amsterdam 31 mei 2022, IEF 20755, RB 3658; 200.292.139/01 KG (24MAN tegen X) 24Man biedt een waterontharder aan onder het merk Amfa4000. X is een concurrent van 24Man en biedt magnetische waterontharders aan met de naam 'Aquamag7000'. X heeft de aanduiding 'Amfa4000' als ‘adword’ laten registreren. Dat houdt in dat advertenties van X kunnen verschijnen als iemand als zoekwoord 'Amfa4000' intikt. Op door X geëxploiteerde websites wordt de 'Amfa4000' vergeleken met de 'Aquamag7000'. Geoordeeld wordt dat X elke inbreuk op het merk van 24Man alsmede iedere onrechtmatige vergelijkende reclame dient te staken en gestaakt te houden. De vorderingen van 24Man worden toegewezen en het vonnis [IEF 19643] wordt vernietigd.

RB 3621

Afwijkende productafbeelding is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 7 feb 2022, RB 3621; (Productafbeelding), https://reclameboek.nl/artikelen/afwijkende-productafbeelding-is-misleidend

RCC VT 7 februari 2022, RB 3621; dossiernr. 2022/00029 (Productafbeelding) Het betreft een reclame-uiting op de website van Bol.com, waarin reclame wordt gemaakt voor een schuurmachine. Op de productafbeelding is een opbergkoffer en een extra accu te zien. Deze worden echter niet meegeleverd met de schuurmachine. Klager stelt dat dit misleidend is. De voorzitter is van oordeel dat de reclame inderdaad misleidend is en oneerlijk. Volgens de voorzitter zal de gemiddelde consument aan de hand van de afbeelding, waarbij geen duidelijk voorbehoud is gemaakt, verwachten dat het artikel wordt geleverd zoals het is afgebeeld, dus met opbergkoffer en twee accu's. Indien de afbeelding afwijkt van de specifieke kenmerken van de betreffende producten, zonder dat dit direct duidelijk wordt gemaakt bij de afbeelding, zal de consument in verwarring worden gebracht over wat hij bij de bestelling ontvangt.

RB 3620

Uiting bettingplatform niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 feb 2022, RB 3620; (Bettingplatform), https://reclameboek.nl/artikelen/uiting-bettingplatform-niet-misleidend

RCC 8 februari 2022, RB 3620; dossiernr. 2021/00611 (Bettingplatform) De klacht richt zich tegen uitingen van een online bettingplatform. Er wordt onder andere gezegd dat men kan inzetten met inzicht en kennis in plaats van op onderbuikgevoel. Dit wekt volgens klaagster de indruk dat men kan winnen met kennis en dat dit invloed heeft op succes, terwijl dit niet zo is. Het betreft namelijk een kansspel. De uitingen zijn volgens klaagster misleidend. Naar het oordeel van de commissie ligt in de uitingen nog niet de suggestie besloten dat men, aldus geïnformeerd, zal winnen. Hier bestaat enkel de kans op. Er is dus geen sprake van misleiding en de commissie wijst de klacht daarom af.

RB 3594

Geen reclame in zin van Geneesmiddelenwet

Rechtspraak (NL/EU) 12 jan 2022, RB 3594; ECLI:NL:RBOVE:2022:133 (Almirall tegen Pharmaline), https://reclameboek.nl/artikelen/geen-reclame-in-zin-van-geneesmiddelenwet

Vrz. Rechtbank Overijssel 12 januari 2022, RB 3594, LS&R 2017; ECLI:NL:RBOVE:2022:133 (Almirall tegen Pharmaline) Kort geding. Almirall richt zich op de productie en verkoop van het geneesmiddel Skilarence voor de behandeling van psoriasis. Infinity (zustervennootschap van Pharmaline) bereidde in haar apotheek een geneesmiddel met de naam Psorinovo, eveneens voor de behandeling van psoriasis. Omstreeks augustus 2018 is discussie ontstaan tussen Almirall en Infinity over de vraag in hoeverre het Infinity is toegestaan om Psorinovo te bereiden en te verkopen. Almirall en Infinity zijn een minnelijke regeling overeengekomen, waarin staat dat dat Infinity “de magistrale bereiding van Psorinovo in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving slechts ter hand stelt aan “eigen” patiënten van haar apotheek”.

RB 3587

Uitspraak ingezonden door Paul Reeskamp en Meyke Rietveld, DLA Piper.

Procter & Gamble mag tv-commercial niet meer uitzenden

Rechtspraak (NL/EU) 6 jan 2022, RB 3587; (Unilever tegen Procter & Gamble), https://reclameboek.nl/artikelen/procter-gamble-mag-tv-commercial-niet-meer-uitzenden

Vzr. Rechtbank Rotterdam 6 januari 2022, IEF 20446, RB 3587;  C/10/630111/KG ZA 21-1083 (Unilever tegen Procter & Gamble) Kort geding. Vergelijkende reclamezaak. Procter & Gamble heeft in de periode augustus 2020 t/m april 2021 een aantal vergelijkende reclamecampagnes gevoerd waarin haar wasmiddel Ariel (impliciet) met Robijn, een wasmiddel van Unilever, is vergeleken. Unilever legt aan haar vorderingen samengevat ten grondslag dat de in de tv-commercial gemaakte vergelijking onjuist en misleidend is. Procter & Gamble Nederland wordt verboden de tv-commercial nog verder uit te zenden. De tv-commercial is misleidenden door deze tv-commercial uit te zenden en te blijven uitzenden, handelt Procter & Gamble onrechtmatig handelt jegens Unilever.


 

RB 3584

Stichting Dierenrecht mag worden beperkt in vrijheid van meningsuiting

Nederland 4 jan 2022, RB 3584; ECLI:NL:GHAMS:2022:7 (Dierenrecht tegen Agractie Nederland), https://reclameboek.nl/artikelen/stichting-dierenrecht-mag-worden-beperkt-in-vrijheid-van-meningsuiting

Hof Amsterdam 4 januari 2022, IEF 20437, RB 3584; ECLI:NL:GHAMS:2022:7 (Dierenrecht tegen Agractie Nederland) Hoger beroep kort geding. Stichting Dier&Recht mag in het kader van een publiekscampagne gericht tegen consumptie van zuivel niet als feit presenteren dat het weghalen van kalveren bij de moeder direct bij de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Voor de beschuldiging van Dier&Recht is onvoldoende steun in de feiten gevonden, in het bijzonder daar waar het gaat om al het mogelijke leed dat een kalf kan ondervinden in het verdere leven. Het recht van vrijheid van meningsuiting van Dier&Recht dient in dit geval te wijken voor het belang van de achterban van Agractie.

RB 3567

Conclusie A-G in Verstappen tegen Picnic

Nederland 8 okt 2021, RB 3567; ECLI:NL:PHR:2021:953 (Verstappen tegen Picnic), https://reclameboek.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-verstappen-tegen-picnic

HR Conclusie A-G 8 oktober 2021, IEF 20319; ECLI:NL:PHR:2021:953 (Verstappen tegen Picnic) Deze zaak gaat over een kort filmpje waarin de bekende coureur Max Verstappen wordt nagespeeld door een lookalike. Het filmpje is in het najaar van 2016 door onlinesupermarkt Picnic op haar Facebook-pagina geplaatst. De lookalike bezorgt in dat filmpje, rijdend in een bestelbusje, boodschappen thuis in een raceoutfit en met een pet die sterk lijken op wat Verstappen draagt tijdens optredens in de media en op het circuit. Het filmpje is online geplaatst daags nadat een televisiereclame van supermarktketen Jumbo verscheen, waarin de werkelijke Verstappen boodschappen thuisbezorgt. De vraag die centraal staat, is of Verstappen c.s. zich tegen openbaarmaking van het filmpje van Picnic kunnen verzetten en of Picnic onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van Verstappen c.s. Het hof [IEF 1939] heeft deze vraag, anders dan de rechtbank [IEF 17658], ontkennend beantwoord. De A-G stelt dat het hof een te scherpe bocht heeft genomen bij de invulling van het begrip 'portret' in art 21 AW. Het filmpje is een portret. Voor de beoordeling of het openbaar gemaakt mocht worden is een nog te maken belangenafweging noodzakelijk. Zijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing naar het hof.