RB
DOSSIERS
Alle dossiers

Personalia  

RB 3095

Talisa Wierikx - Nieuwe Junior juridisch medewerker SRC

18 januari is Talisa Wierikx gestart als Junior juridisch medewerker bij de SRC. Zij heeft ervaring opgedaan bij Charlottes Law en stage gelopen bij het Commissariaat voor de Media. Zij zal in deze nieuwe functie de afdeling Klachtenbehandeling ondersteunen en zich inzetten voor de pro-actieve dienstverlening (o.a. training en monitoringsprojecten).

RB 2223

Personalia: Laurens Kamp versterkt BINGH Advocaten per 1 september 2014

Laurens Kamp heeft met ingang van 1 september 2014 zijn praktijk voortgezet bij BINGH Advocaten. Laurens is afkomstig van het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons, waar hij gedurende 5,5 jaar werkzaam was binnen de praktijkgroep Intellectuele Eigendom. Door de komst van Laurens wordt de bestaande IE praktijk van BINGH verder versterkt en uitgebreid. Laurens is sinds 2009 advocaat en is lid van de redactie van IE-forum.nl en het BMM-bulletin en docent bij de merkengemachtigdenopleiding van de BMM.

Laurens is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het reclamerecht. Binnen die rechtsgebieden adviseert hij nationaal en internationaal opererende ondernemingen over met name merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, vergelijkende reclame en product- en gezondheidsclaims. Ook heeft hij de Benelux Merken en Modellen (BMM) specialisatieopleiding met succes afgerond en heeft hij in het verleden ook veelvuldig als merkgemachtigde opgetreden. Laurens heeft in het verleden onder meer Samsung Electronics Co. Ltd. bijgestaan als advocaat in de modelrechtelijke procedure tegen Apple Inc., zowel in Nederland als in Engeland. Daarnaast adviseert Laurens over verbintenisrechtelijke kwesties, waaronder licentie- en distributieovereenkomsten en voert hij een algemene procespraktijk.

RB 2212

Personalia: Marga Verwoert counsel bij Hoogenraad & Haak

Uit het persbericht: Advocaat Marga Verwoert heeft zich per 1 augustus 2014 als counsel intellectuele eigendom aangesloten bij Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten. Marga werkte al een jaar ad interim bij dit Amsterdamse nichekantoor.

Partner Maarten Haak is blij dat Marga zich blijvend aan het kantoor heeft verbonden: “Marga versterkt onze praktijk op het raakvlak van intellectuele eigendom en commerciële contracten. Zij brengt ook een schat aan ervaring mee in de sectoren digital media, luxury & fashion en entertainment, mede vanuit haar ervaring als (interim) general counsel bij grote bedrijven. De vraag naar juridisch advies over IP driven transacties neemt toe. Ook daar kan Marga veel waarde toevoegen.”

Marga Verwoert: “Hoogenraad & Haak is een kantoor dat informeel met cliënten omgaat. Bevlogenheid voor het vak en business sense zit in het DNA van dit kantoor. Dat zorgt ervoor dat wij trusted advisors zijn die niet alleen maar worden ingeschakeld voor de complexe geschillen, maar meedenken in elke fase van een proces. We delen het geloof in die werkwijze. Ik kijk ernaar uit om mijn praktijk vanuit Hoogenraad & Haak verder uit te bouwen.”

Over Marga Verwoert
Van 2000-2007 was Marga als IE-advocaat werkzaam bij Allen & Overy. Vanaf 2008 is zij verder gegaan als zelfstandig advocaat en heeft in die hoedanigheid voor opdrachtgevers gewerkt als Tommy Hilfiger, Adidas, Liberty Global, TomTom, Clifford Chance, Allen & Overy en Hoogenraad & Haak. Cliënten prijzen haar om haar begrip van de commerciële realiteit en vertrouwen op haar sterk ontwikkelde vaardigheid om ingewikkelde, gevoelige situaties juist in te schatten en vervolgens adequaat op te treden ofwel; het fingerspitzengefühl.

Marga is naast haar werkzaamheden als advocaat actief als zangeres, is bestuurslid van de Stichting Entertainment Groep (STEG) en is actief lid van diverse vakverenigingen zoals de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellengemachtigden (BMM) en de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE).

Over Hoogenraad & Haak
Hoogenraad & Haak is een nichekantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in intellectuele-eigendomsrecht, reclamerecht, levensmiddelenrecht en reputatiemanagement. Het kantoor adviseert gerenommeerde merkhouders, adverteerders en reclamebureaus. Chambers Europe (2014): "The team provides an ideal sparring partner when searching for solutions to challenging problems. (…) Leading advertising boutique that works on advisory and compliance mandates.”

RB 1879

Nieuw kantoor: bureau Brandeis

Vandaag gaat bureau Brandeis van start, een nieuw advocatenkantoor gericht op complexe procedures. Het kantoor is een initiatief van Christiaan Alberdingk Thijm, mede-oprichter van SOLV. Het volledige team van Alberdingk Thijm gaat mee: Vita Zwaan, Douwe Linders, Caroline de Vries en Marieke Staal.

Alberdingk Thijm slaat met bureau Brandeis een nieuwe weg in. Het kantoor zal zich richten op het voeren van complexe rechtszaken, gemodelleerd naar Amerikaanse litigation firms als Boies Schiller & Flexner. De nadruk zal daarbij liggen op zaken die het individuele belang van de cliënt overstijgen.

“De afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad voor mijn cliënten principiële procedures te mogen voeren. Het recht als breekijzer voor maatschappelijke verbetering, dat spreekt mij erg aan,” aldus Alberdingk Thijm.

Het kantoor zal zich niet alleen bezig houden met het internet- en mediarecht, de specialismen van Alberdingk Thijm en zijn team. Het hoopt de komende tijd advocaten met andere juridische disciplines aan zich te kunnen verbinden.

Alberdingk Thijm: “We gaan pro-actief onderzoek doen naar maatschappelijke misstanden. We beginnen met data-surveillance door de Nederlandse staat. Zijn er Prism-achtige programma’s in Nederland?”

De naam van het kantoor is een eerbetoon aan Louis Brandeis, vooruitstrevend advocaat en, vanaf 1916, rechter in de Amerikaanse Supreme Court. Hij stond bekend als een voorvechter van burgerrechten.

RB 1135

Personalia: AXON Advocaten

Overgenomen uit't persbericht: Nieuw gespecialiseerd advocatenkantoor gericht op life sciences industrie opent haar deuren.

Axon Advocaten, een advocatenkantoor dat zich specifiek richt op de life sciences branch, is vanaf 1 september 2011 in volle bezetting van start gegaan. Het kantoor is opgericht door Carine van den Brink, Erik Vollebregt en Karin Verzijden. Life sciences omvat alles op het gebied van gezondheid, voedsel en daarmee samenhangende technologie, zoals geneesmiddelen, biotechnologie en medische technologie. 

RB 960

Personalia

Hogan Lovells versterkt zich met leading Life Sciences team in Amsterdam

Het internationale advocatenkantoor Hogan Lovells heeft haar wereldwijde Life Sciences praktijk versterkt door het aantrekken van leading regulatory Life Sciences partner Carla Schoonderbeek en haar team van vijf medewerkers. Carla zal toetreden tot de maatschap van Hogan Lovells International LLP per 1 juli 2011.

Carla, die momenteel leiding geeft aan de Life Sciences groep van NautaDutilh, wordt gezien als één van de vooraanstaande juridische experts op het gebied van Life Sciences in Europa. Het team dat Carla meeneemt bestaat uit de volgende vijf medewerkers: Bart Jong, Hein van den Bos, Paul Loeb, Ruth Franken en Frederique Reijntjes.

  • 1
  • 2
  • 1 - 10 van 11