RB
DOSSIERS
Alle dossiers

Bestrijdingsmiddelen  

RB 3211

Ekoplaza misleidt door zich "enige gifvrije supermarkt" te noemen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 sep 2018, RB 3211; (Ekoplaza gifvrij), https://reclameboek.nl/artikelen/ekoplaza-misleidt-door-zich-enige-gifvrije-supermarkt-te-noemen

RCC 17 september 2018, RB 3211; dossiernr. 2018/00563 (Ekoplaza gifvrij) Aanbeveling (gedeeltelijk). Misleiding. De uiting betreft twee tekstfragmenten op de website van EKOPLAZA. Op de pagina https://www.EKOPLAZA.nl/pagina/gifvrij staat onder de kop "Enige gifvrije supermarkt" samengevat vermeld dat Ekoplaza de enige biologische supermarktketen van Nederland is. Op de subpagina https://www.EKOPLAZA.nl/pagina/toxicoloog-henk-tennekes staat onder de kop “Gezondheidsrisico’s voor kwetsbare groepen” samengevat dat European Enviroment Agency aangeeft "dat blootstelling aan toxische chemicaliën en bepaalde voeding schade kan berokkenen met name aan kwetsbare groepen (...)". Het betreft daarnaast een uiting op Youtube die onder andere het volgende citaat bevat: “76% van de insecten is al verdwenen”. De klacht bestaat uit 4 onderdelen en wordt als volgt samengevat. 1. De bewering dat EKOPLAZA “de enige gifvrije supermarkt” is, is misleidend volgens klager. In biologische landbouw worden natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en hiervan kunnen ook resten op de producten achterblijven. Of een middel van natuurlijke of chemisch-synthetische oorsprong is, zegt niets over de toxiciteit van het middel dan wel van het product dat in de schappen ligt (...). 2. Het is volgens klager onjuist om de consumenten voor te houden dat door te kiezen voor biologische producten in plaats van voor producten uit de reguliere landbouw insectensterfte, vogelsterfte en verlies aan biodiversiteit wordt voorkomen (...). 3. EKOPLAZA geeft aan dat 76% van de insecten is verdwenen en dat het gebruik van gewasbescherming hier een belangrijke oorzaak van is. Het percentage van 76 klopt niet, volgens klager. De conclusie “76%” komt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in Duitsland, waardoor het onderzoek volgens klager niet representatief is voor Nederland. Een onderzoek van Natuurmonumenten heeft als conclusie dat ‘tweederde’ van de insecten is verdwenen. Klager vindt het “opvallend” dat EKOPLAZA het getal “76” blijft noemen, terwijl er een andere studie bestaat met een lager percentage voor Nederland (...). 4. EKOPLAZA appelleert volgens klager aan ongerechtvaardigde gevoelens van angst door een relatie te leggen tussen de keuze voor biologische producten enerzijds en de eigen gezondheid en die van kinderen anderzijds (...).

RB 3160

Vlooien en teken vergiftigen via je hond?

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 11 jun 2018, RB 3160; dossiernr. 2018/00365 (Finecto ), https://reclameboek.nl/artikelen/vlooien-en-teken-vergiftigen-via-je-hond

RCC 11 juni 2018, RB 3160, dossiernr. 2018/000365 (Finecto+) Uiting: Daarin staat onder meer:“Finecto+ Hond 300g, Productomschrijving. Voorkom irritatie en problemen met teken, vlooien, mijten en luizen. Behandel uw hond preventief. Finecto+ Dog is een  100% natuurlijk  voedingssupplement op basis van  veilige kruiden en  etherische oliën. Bevat geen gif of andere chemische stoffen. Finecto+ Dog kan eenvoudig  over het dagelijkse voer verstrekt worden en is smakelijk voor honden. Finecto+ Dog zorgt ervoor dat uw hond  onaanlokkelijk wordt voor deze  ectoparasieten. Finecto+ Dog geeft 95% bescherming. Dit wordt al na 4  dagen bereikt. Bovendien zal uw hond aangenamer gaan ruiken.

Klacht: Door mensen angst aan te jagen voor andere producten, wordt in deze uiting een “onzinproduct” aangeprezen, aldus klager. Hij voert hiertoe het volgende aan. Reguliere, "chemische", vlooiendruppels zijn niet giftig voor de hond. Deze middelen moeten aan de strengste eisen voldoen en worden uitvoerig op veiligheid getest. De uiting houdt een onjuiste suggestie in en brengt het publiek in verwarring.

RB 2912

“Nooit meer vieze schimmel” claim van HG toegestaan

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 jun 2017, RB 2912; dossiernr. 2017/00385 (HG schimmel reiniger), https://reclameboek.nl/artikelen/nooit-meer-vieze-schimmel-claim-van-hg-toegestaan

Vz. RCC 15 juni 2017, dossiernr. 2017/00385, RB 2912; (HG schimmel reiniger) Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een televisiecommercial voor ‘HG schimmel vocht & weerplekken reiniger’. In de tag-on bij deze commercial wordt onder meer gezegd: “Nooit meer vieze schimmel. HG doet wat het belooft”. Klacht: De claim dat men nooit meer vieze schimmel heeft met het aangeprezen product is onwaar. Het groeien van een schimmel in de voeg heeft een oorzaak, te weten te veel vocht en/of onvoldoende ventilatie. Als de oorzaak niet wordt aangepakt, zal de schimmel terugkeren omdat schimmelsporen altijd aanwezig zijn in de lucht en het product van adverteerder na enige tijd is uitgewerkt en/of geneutraliseerd. In de televisiecommercial wordt niet op de noodzaak gewezen het vocht- en ventilatieprobleem aan te pakken. Klager acht de televisiecommercial op grond van het voorgaande misleidend.

RB 1505

Adverteerder geen fabrikant van het product

RCC 14 september 2012, dossiernr. 2012/00748, (klager tegen Adverteerder van Riddex Plus B.V.)

Misleiding. Onjuiste informatie. Het betreft een uiting op https://www.groepactie.nl. Daarin staat onder de aanhef: “Riddex Plus gaat de strijd aan met ongewenste huisgasten en is de nummer 1 in ongediertebestrijding ter wereld van 54.95 euro voor 19.95 euro” onder meer: “Steek de Riddex in het stopcontact en hij begint direct met het uitzenden van digitale pulsen door de bedrading in uw muren. Deze voor mens en huisdier ongevaarlijke gepatenteerde digitale pulstechnologie, verdrijft ongedierte voor altijd uit uw huis. Vele wetenschappelijke studies hebben de werking keer op keer bewezen”.

Klager denkt dat de met betrekking tot Riddex gedane beweringen niet kunnen worden waargemaakt en heeft per e-mail informatie gevraagd over de wetenschappelijke studies.
Verweer: Adverteerder, die geen fabrikant van Riddex Plus is, heeft dit product slechts één dag als dagaanbieding op zijn website aangeboden. Adverteerder gebruikt alleen de juiste, bijbehorende teksten zoals de fabrikant die aanlevert op bijvoorbeeld de verpakking.

De commissie oordeelt dat adverteerder, geen fabrikant van Riddex Plus, de beweringen niet aannemelijk heeft gemaakt. Niet kan worden volstaan met een verwijzing naar het feit dat gebruik wordt gemaakt van teksten die de fabrikant aanlevert. De commissie doet een aanbeveling.

Het oordeel van de Commissie:

Klager heeft gemotiveerd bestreden dat beweringen in de bewuste uiting met betrekking tot het product Riddex Plus juist zijn. Met name heeft hij de juistheid van de stelling “Vele wetenschappelijke studies hebben de werking keer op keer bewezen” in twijfel getrokken. Het lag op de weg van adverteerder, van wie de uiting afkomstig is, om de juistheid van deze bewering met betrekking tot Riddex Plus aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan. Niet kan worden volstaan met een verwijzing naar het feit dat gebruik wordt gemaakt van teksten die de fabrikant aanlevert. 

RB 1431

Stoomreiniger doodt geen 'bacteriën'

RCC 4 juni 2012, dossiernr. 2012/00328A (Shark)  

Huishouden en inrichting. Misleidende reclame. h1n1, e-coli en salmonella zijn virussen.

In een televisie-commercial waarin reclame wordt gemaakt voor de Shark-stoomreiniger, waarin onder meer wordt gezegd: “De shark (…)doodt 99% van de E-Coli, Salmonella en H1N1 bacteriën”. Verder is een vrouw te zien die haar vloeren reinigt met een 'Shark'. In één van de scènes zit er een peuter op de grond. 

 De klacht luidt als volgt: 
1. H1N1 is een virus.
2. Met een stoomreiniger kunnen geen virussen worden bestreden die via de lucht tussen zoogdieren migreren en zich dus niet op de vloer bevinden.
3. De E-coli bacterie zit in besmet drinkwater en bevindt zich evenmin op een droge vloer.
4. Salmonella zit in bedorven vlees of eieren en dus ook niet op de vloer van een woning.

Klager is van mening dat aldus sprake is van onjuiste informatie die, in combinatie met het tonen van peuters, beneden alle peil is.

De Commissie oordeelt dat nu er in de reclame wordt gezegd dat door de Shark de H1N1 'bacteriën' worden gedood en er is komen vast te staan dat H1N1 niet door een bacterie, maar door een virus wordt veroorzaakt, is de reclame-uiting op dit punt onwaar.

Met betrekking tot de stelling dat het product niet zou werken omdat virussen zich door de lucht verspreiden en niet op de grond en omdat de genoemde bacteriën zich niet op de grond zouden bevinden, voert adverteerder Euro-pro uitgebreid verweer (zie hieronder in citaten). Op grond hiervan is de Commissie van mening dat adverteerder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ook via de vloer besmetting met het N1H1 virus en de genoemde bacteriën kan ontstaan. 

Dat er een peuter wordt getoond in de reclame leidt niet tot het oordeel dat er sprake is van strijd met de Nederlandse Reclame Code.

Met betrekking tot punt 1. wordt de klacht toegewezen.

H1N1
Adverteerder betwist dat het H1N1 virus uitsluitend in de lucht voorkomt en wordt overgedragen en niet op de vloer aanwezig kan zijn. Net zoals voor bacteriën kunnen vloeren ook broedplaatsen zijn voor andere micro-organismen, zoals het virus dat H1N1 veroorzaakt.

Als een feit van algemene bekendheid kan volgens adverteerder worden beschouwd dat mensen ook door het aanraken van oppervlaktes kunnen worden besmet door het virus, omdat het, in de vorm van druppeltjes, niet in de lucht blijft hangen, maar neerkomt op diverse oppervlaktes, daar aanwezig blijft en actief is.

In dit kader verwijst adverteerder naar een door haar overgelegd fact sheet van het ‘Center for Disease Control and Prevention’ en naar informatie op de website www.flu.gov van de U.S. Department of Health & Human Services over verspreiding van het griepvirus en de bestrijding van besmettingen, waaruit blijkt dat het H1N1 virus aanwezig kan zijn op vloeren.

E-coli
Met betrekking tot hetgeen klager aanvoert omtrent de E-coli bacterie stelt adverteerder – samengevat – het volgende.

De bacterie wordt primair op mensen overgedragen door het eten van besmet voedsel, maar ook door vervuilde bereiding, het gebruik van besmet keukengerei of door het op een andere manier binnen krijgen van de bacterie. De bacterie kan gemakkelijk worden overgedragen van het ene oppervlak naar het andere. De dragers van de bacterie komen veel voor in de keuken. Daarnaast komt het vaak voor dat deze dragers op de vloer vallen, waardoor de E-coli bacterie wordt overgedragen op het vloeroppervlak. Ook kan de bacterie door huisdieren op de vloer worden achtergelaten, door etensresten, slijm of resten van uitwerpselen. De Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) beveelt dan ook aan om alle oppervlaktes in de keuken nauwgezet schoon te maken om besmetting met de bacterie te voorkomen. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat de keukenvloer één van de meest vieze plekken in een huis is. Door diverse wetenschappers is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Aldus kan volgens adverteerder niet worden betwist dat E-Coli kan voorkomen op de vloer.

In dit verband verwijst adverteerder naar het door haar overgelegde feitenoverzicht van de WHO betreffende E-coli. Voorts verwijst adverteerder naar een door haar aangehaald artikel in de ‘Chicago Tribune’ van food scientist Paul Dawson van de Clemson University in de Verenigde Staten en Professor HarleyRotbart van de Medische Universiteit in Colorado en auteur van het boek “Germ ProofYourKids”. Tot slot verwijst zij in dit verband naar door haar bijgevoegde informatie op de website www.health24.com.

Salmonella
Met betrekking tot de Salmonella bacterie stelt adverteerder dat ook deze bacterie in voedselproducten voorkomt. Voorts voert adverteerder aan dat Salmonella ook op levenloze objecten kan voorkomen, zoals vloeren die in contact zijn geweest met bijvoorbeeld rauw gevogelte. Bovendien laat men dragers van de bacterie vaak op de keukenvloer vallen, of komt Salmonella via huisdieren op de vloer terecht.

Omdat Salmonellose (de ziekte die door Salmonella wordt veroorzaakt), vaker voorkomt bij kinderen en baby’s, is het nog meer van belang dat vloeren goed zijn schoongemaakt.

RB 797

nieuwe-etiketten.nl online

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) bericht dat www.nieuwe-etiketten.nl online is gegaan. Deze site informeert (vooral consumenten) over de nieuwe indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Op 16 december 2008 keurde het europees parlement verordening 1272/2008/EG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 goed. Deze verordening zet Globally Harmonised System (GHS) om in Europees recht.

Wanneer krijgen consumenten ermee te maken?
De invoering gaat gefaseerd. Etiketteren volgens het nieuwe systeem is vanaf 2009 toegestaan, maar nog niet verplicht. Maar op 1 juni 2015 moeten alle nieuw gefabriceerde producten (huishoudchemicaliën) voorzien zijn van de nieuwe etiketten. Producten die op deze datum de oude etiketten hebben, mogen dan nog wel twee jaar worden verkocht.

Kent u alle nieuwe etiketten al? 
Lees verder voor de "oplossing" en vergelijking met oude symbolen

Vooral vernieuwend het symbool voor "houder onder druk" en "lange termijn gezondheidsschadelijk". Daarbij wordt het zwarte kruis vervangen door een uitroepteken.

  • 1 - 6 van 6