RB
DOSSIERS
Alle dossiers

Cosmetica  

RB 3483

HvJ EU over de informatie die op cosmeticaproducten moet zijn aangebracht

buitenland 17 dec 2020, RB 3483; ECLI:EU:C:2020:1039 (A.M. tegen E.M.), https://reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-over-de-informatie-die-op-cosmeticaproducten-moet-zijn-aangebracht

HvJ EU 17 december 2020, IEF 19742, RB 3484, IEFbe 3180; ECLI:EU:C:2020:1039 (A.M. tegen E.M.) A.M. is eigenaar van een schoonheidssalon en kocht bij distributeur E.M. cosmetische producten van een Amerikaanse fabrikant. A.M. heeft een opleiding gevolgd die werd gegeven over de producten die E.M. verkocht, waarbij ook de etikettering van die producten aan bod kwam. A.M. kocht na deze opleiding diverse cosmetische producten bij E.M. A.M. beëindigde de overeenkomst, omdat de verkochte waar gebreken vertoonde. A.M. voert daarbij aan dat de verpakking van de cosmetische detailhandelsproducten geen informatie vermeldt in het Pools over de functie van het product, te weten de vermeldingen die voortvloeien uit artikel 19, lid 1, onder f), en lid 5, van verordening nr. 1223/2009. E.M. verzekerde echter dat de producten weldegelijk geëtiketteerd waren overeenkomstig de geldende bepalingen. Op de producten is een symbool aangebracht dat een hand met een open boek voorstelde en dat de eindgebruiker van het product verwees naar een bijsluiter, in casu een catalogus in het Pools. In deze omstandigheden heeft de rechter besloten hierover het Hof prejudiciële vragen te stellen. Mede gelet op het oogmerk om de voorschriften inzake de etikettering van cosmetische producten uitputtend te harmoniseren, wordt geoordeeld dat niet is voldaan aan de neergelegde verplichting om op de verpakking informatie aan te brengen over de functie van het cosmetisch product.

RB 3475

Gebruik van term 'advertorial' niet nodig

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 dec 2020, RB 3475; (klager tegen c/t magazine), https://reclameboek.nl/artikelen/gebruik-van-term-advertorial-niet-nodig

SCR 4 december 2020, RB 3475; 2020/00304 (klager tegen c/t magazine) De klacht richt zich tegen de plaatsing van een artikel in c/t magazine, dat eigenlijk een advertorial is. Het artikel wordt echter niet als zodanig aangeduid. De opmaak van de pagina is volgens verweerde afwijkend van de reguliere content, zodat het voor de lezers duidelijk zou moeten zijn dat het niet om inbreng van verweerder gaat. Het gebruik van de term advertorial zou daarbij afbreuk doen. Geoordeeld wordt dat de uit inhoud van het artikel voldoende duidelijk op te maken valt dat het gaat om een reclame-uiting en daarom wordt de klacht afgewezen.

RB 3317

Reclames huidcrème Lidl zijn misleidend én maken inbreuk op merkrechten La Prairie

Rechtspraak (NL/EU) 31 mei 2019, RB 3317; ECLI:NL:RBAMS:2019:3868 (La Prairie tegen Lidl), https://reclameboek.nl/artikelen/reclames-huidcr-me-lidl-zijn-misleidend-n-maken-inbreuk-op-merkrechten-la-prairie

Vzr. Rechtbank Amsterdam 31 mei 2019, IEF 18496; RB 3317, ECLI:RBAMS:2019:3868 (La Prairie tegen Lidl) Reclamerecht. Merkenrecht. Vergelijkende reclame. La Prairie biedt huidverzorgingsproducten aan, en is in deze hoedanigheid houdster van het internationale woordmerk ‘La Prairie’. Lidl is een levensmiddelenbedrijf, en heeft gestunt met soortgelijke huidverzorgingsproducten, waarbij La Prairie herhaaldelijk werd aangehaald. La Prairie vordert nu elk gebruik van het merk door Lidl te verbieden, en elke vergelijking in de reclames te verbieden. Lidl slaagt er niet in aan te tonen dat de gegevens in haar reclame juist zijn, nu slechts deels dezelfde ingrediënten worden gebruikt, en de resultaten van het gebruik ook zullen verschillen, terwijl in de reclame de indruk wordt gewekt dat deze gelijk zullen zijn. Daarnaast heeft Lidl een sub c inbreuk gemaakt op de merkrechten van La Prairie, nu Lidl heeft geprofiteerd van de reputatie van dit merk. Lidl wordt veroordeeld gebruik van de term La Prairie te staken en eerder gebruik te rectificeren.

RB 3206

Misleiding Hydrodermal door in rekening brengen gratis proefflacon Natural Facelift

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 sep 2018, RB 3206; (The Natural Facelift), https://reclameboek.nl/artikelen/misleiding-hydrodermal-door-in-rekening-brengen-gratis-proefflacon-natural-facelift

Vz. RCC 17 september 2018, RB 3206; dossiernr. 2018/00585 (The Natural Facelift) Voorzitterstoewijzing. Misleiding prijs(vermelding). De uiting: “Probeer nu gratis. Maak kennis met de nieuwe formule en ervaar een natuurlijke facelift” Onder deze vermelding staat het product afgebeeld met daarbij een groene knop waarin staat: “CLAIM PROBEERPAKKET”. De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster heeft op 2 juni 2018 gebruik gemaakt van de aanbieding om het product gratis te proberen. Op 28 juni 2018 werd haar een tweede flacon toegestuurd en een bedrag van €59,95 in rekening gebracht. Klaagster was in de veronderstelling dat zij dit bedrag voor de tweede flacon moest betalen. In werkelijkheid bleek dit bedrag in rekening te zijn gebracht voor de proefflacon. Klaagster vindt het misleidend dat wordt geadverteerd met “gratis proberen” terwijl het volledige bedrag uiteindelijk in rekening wordt gebracht voor het proberen van het product.

RB 3129

Nuud mag niet benadrukken dat aluminium in deodorant borstkanker en Alzheimer veroorzaakt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 mrt 2018, RB 3129; Dossiernr. 2018/00023/A (Nuud deodorant), https://reclameboek.nl/artikelen/nuud-mag-niet-benadrukken-dat-aluminium-in-deodorant-borstkanker-en-alzheimer-veroorzaakt

RCC 27 maart 2018, RB 3129; Dossiernr. 2018/00023/A (Nuud deodorant) Dossiernr. 2018/00023 Aanbeveling (Subjectieve normen, Misleiding). Het betreft de volgende uitingen voor Nuud deodorant: A.Tekstgedeeltes op de website www.nuud.care. B. Het filmpje met als titel “Kun jij jouw deodorant eten?” dat is te zien op de website www.nuud.care en op Facebook, YouTube en Vimeo. In dit filmpje wordt door verschillende personen terwijl zij een beetje uit een tubetje Nuud op etenswaren doen en deze vervolgens opeten. De klacht: In haar uitingen citeert Nuud selectief en verspreidt zij misleidende informatie, waarin een verband wordt gelegd tussen deodorantgebruik en borstkanker en Alzheimer. Om haar eigen deodorant aan te prijzen suggereert Nuud dat alle andere deodorant slecht is. Door onafhankelijke instanties is echter geconcludeerd dat deodorant veilig is. Klager verwijst in dit verband naar de op hun websites weergegeven (en door klager overgelegde) standpunten van KWF (tab “Deodorant en borstkanker”, titel “Deodorant is veilig”) en van Borstkankervereniging Nederland (“Geen bewijs voor verband deodorant en borstkanker”), waaruit blijkt dat niet is bewezen dat deodorant borstkanker of Alzheimer veroorzaakt. Met de misleidende informatie maakt Nuud mensen ten onrechte bang voor ernstige ziekten.

RB 3122

Claim ‘stimulering van celvernieuwing’ Biodermal anti age 60+ nachtcrème is te vaag

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 feb 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème), https://reclameboek.nl/artikelen/claim-stimulering-van-celvernieuwing-biodermal-anti-age-60-nachtcr-me-is-te-vaag

CvB RCC 28 februari 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème) Aanbeveling RCC vernietigd (=Afwijzing). De uiting: De klacht is gericht tegen de aanprijzing van ‘Biodermal anti age 60+ nachtcrème’ op de website biodermal.nl voor zover onder het kopje “Werking” staat: “1. Stimuleert - Vitamine A stimuleert de natuurlijke celvernieuwing en zorgt voor een meer stralende en gelijkmatige teint.” De klacht luidt, rekening houdend met het standpunt van geïntimeerde in repliek en voor zover in beroep van belang, dat de uiting misleidend en in strijd met artikel 2 lid 4 Reclamecode voor Cosmetische Producten (RCP) is, omdat de in Biodermal aanwezige concentratie retinylpalmitaat te laag is om door de huid te worden omgezet in minimaal 0,1% retinol. Dit percentage is volgens geïntimeerde het wetenschappelijk aangetoonde minimum voor de werking van retinol op de huid. De Commissie heeft na een tussenbeslissing de klacht gegrond bevonden. Het College van Beroep vernietigt de aanbeveling.

RB 3050

Tandpasta met fluoride is geen geneesmiddel, hoeft dus niet als zodanig aangeprezen te worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 nov 2017, RB 3050; dossiernr. 2017/00111/I - CVB (Oral-B Pro-Expert tandpasta), https://reclameboek.nl/artikelen/tandpasta-met-fluoride-is-geen-geneesmiddel-hoeft-dus-niet-als-zodanig-aangeprezen-te-worden

CvB 29 november 2017, RB 3050; dossiernr. 2017/00111/I - CVB (Oral-B Pro-Expert tandpasta). Aanbeveling. De klacht is gericht tegen een televisiecommercial voor Oral-B Pro-Expert tandpasta alsmede tegen de verpakking (het etiket) van deze tandpasta. De inleidende klacht luidt in essentie dat - volgens appellant - in een arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2560 (gewezen in een belastingzaak, hierna: het arrest van de Hoge Raad) tandpasta met fluoride is aangemerkt als een geneesmiddel. Tandpasta met fluoride hoort om die reden geregistreerd te worden als een geneesmiddel, hetgeen niet is gebeurd. Om die reden dienen de bestreden reclame-uitingen, waarin telkens tandpasta met fluoride wordt aangeprezen, te worden gestaakt. Appellant stelt verder dat fluoride in het lichaam bijwerkingen heeft. Het niet vermelden daarvan is tevens misleidend.

RB 3013

Voordeel op "alle" producten Sensodyne heeft bij radiocommercial Kruidvat een andere betekenis

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2017, RB 3013; dossiernr. 2017/00516 (Kruidvat Sensodyne), https://reclameboek.nl/artikelen/voordeel-op-alle-producten-sensodyne-heeft-bij-radiocommercial-kruidvat-een-andere-betekenis

Vz. RCC 3 oktober 2017, RB 3013; dossiernr. 2017/00516 (Kruidvat Sensodyne). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een radiocommercial van Kruidvat waarin wordt gezegd: “Zijn jouw tanden ook zo gevoelig voor voordeel? Dat komt goed uit. Nu bij Kruidvat alle Sensodyne mondverzorging drie stuks voor 7,99. Doe je tanden een plezier (…)”. De klacht: in de radiocommercial wordt gezegd dat alle Sensodyne mondverzorging bij Kruidvat per drie stuks € 7,99 kost. Nergens is een uitsluiting van bepaalde producten te horen. Toen klager in een Kruidvat winkel drie tubes Sensodyne “Protect en Repair” tandpasta wilde kopen, bleek dat dit product van de actie was uitgesloten. Nu dit niet in de radiocommercial wordt vermeld, had adverteerder geen geldige reden om klager de aanbieding te ontzeggen.

RB 2918

Misleidend: flesje Hugo Boss blijkt levering van 25 samples

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 jun 2017, RB 2918; dossiernr. 2017/00303 (Eau de toilette Hugo Boss), https://reclameboek.nl/artikelen/misleidend-flesje-hugo-boss-blijkt-levering-van-25-samples

RCC 20 juni 2017, RB 2918; dossiernr. 2017/00303 (Eau de toilette Hugo Boss) Uitnodiging tot aankoop. Uiting: Het betreft een advertentie op de website van ClickToBuy waarin een eau de toilette met 80 procent korting wordt aangeboden als “50 ml Hugo Boss Baldessarini del Mar”. Afgebeeld daarbij zijn de verpakking en de fles eau de toilette. Daarboven wordt een sample verpakking afgebeeld met in kleine cursieve letters “levering bestaat uit 25 vials van elk 2 ml” . Bij de prijsvermelding staat: “Adviesprijs 49 euro. Korting 39,05 euro. Nu: 9,95 euro. Plus 2,95 verzendkosten.” Klacht: Klager kocht drie flesjes van 50 ml van de aangeboden eau de toilette voor een prijs van 9,95 euro per stuk. Tot zijn verbazing ontvangt hij 3 maal 25 samples van 2 ml. Klager acht de advertentie om die reden misleidend.

RB 2909

Uitspraak ingezonden door Syb Terpstra, De Brauw Blackstone Westbroek.

Jong uitziende vrouw mag als oma figureren in anti-age crème commercial

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 jun 2017, RB 2909; dossiernr. 2017/00359 (Nivea cellular volume filling pearls ), https://reclameboek.nl/artikelen/jong-uitziende-vrouw-mag-als-oma-figureren-in-anti-age-cr-me-commercial

RCC 29 juni 2017, dossiernr. 2017/00359, RB 2909; (Nivea cellular volume filling pearls) Misleiding. Uiting: Het betreft een televisiecommercial waarin onder meer te zien is hoe een jongetje en meisje in de zandbak spelen. Het jongetje zegt vervolgens: “Dat is mijn mama”, en wijst naar een vrouw die teruglacht. Het meisje reageert hierop, wijzend naar een andere vrouw: “Dat is mijn mama’s mama”. Zowel het jongetje als zijn moeder kijken daarop ongelovig naar de oma van het meisje. De voice-over vermeldt onder meer: “Zie er jaren jonger uit. Nieuw: cellular volume filling pearls”. “Voor een jonger uitziende huid”. Klacht: De “oma” in de reclame ziet er niet ouder uit dan 35 jaar. Dat een zogenoemde anti-age crème zulke resultaten kan geven is niet realistisch: een oma ziet er volgens klaagster overduidelijk niet zo uit. Het is onjuist dat vrouwen op deze manier onder druk gezet worden om er goed uit te zien. Verwezen wordt naar het gebruik van botox en (cosmetische) operaties.