RB
RB 3841
23 juli 2024
Uitspraak

123inkt vijfmaal in het ongelijk gesteld: Google Shopping advertenties van Media Concept zijn niet misleidend

 
RB 3840
9 juli 2024
Uitspraak

Fish Tales handelt in strijd met Code voor Duurzaamheidsreclame

 
RB 3838
10 juni 2024
Artikel

Laatste plekken voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht

 
RB 3757

Uitspraak ingezonden door: Sebastiaan van Wijk, DayOne Advocaten

Voorzieningenrechter oordeelt over vergelijkende reclame

Rechtspraak (NL/EU) 25 apr 2023, RB 3757; ECLI:NL:RBZWB:2023:2866 (Cleanprofs tegen Bak-Kus ), https://reclameboek.nl/artikelen/voorzieningenrechter-oordeelt-over-vergelijkende-reclame

Rb. Zeeland-West-Brabant 25 april 2023, RB 3757 (Bak-Kus tegen Cleanprofs) De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in een kort geding tussen Cleanprofs en Bak-Kus. Cleanprofs is een bedrijf dat vuil- en afvalcontainers door heel Nederland reinigt en ongeveer 70.000 klanten heeft. Bak-Kus is een nieuw bedrijf die hetzelfde doet in de regio Breda en heeft ongeveer 1.200 klanten. 

RB 3755

Actualiteitenlunch Reclamerecht | woensdag 21 juni

Kort, krachtig en to the point: de jaarlijkse Actualiteitenlunch Reclamerecht staat deze keer ingepland op woensdag 21 juni.  In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

RB 3754

Duurzaamheid, IE en reclamerecht - 1 juni 2023

Duurzaamheid is geen hype (meer). Het speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en werpt ook een nieuw perspectief op bestaande rechtsgebieden zoals het merken- en reclamerecht. De juridische ontwikkelingen volgen zich daarbij snel op: bestaande reclamecodes en leidraden worden geüpdatet en nieuwe wet- en regelgeving is in de maak. De RCC, ACM en rechterlijke instanties zitten niet stil en wij ook niet!

RB 3753

Intervisie 2023

Wil je gegarandeerd voldoen aan de kwaliteitstoetsen én meer grip op jouw procespraktijk? Doe mee aan onze intervisie. Bij intervisie staat één vraag of concrete ervaring centraal, die relevant is voor de hele groep. Door te luisteren en door te vragen blijft het denken in beweging. Oefen je vaardigheden in het omgaan met dilemma's. Samen zorgen we voor nieuwe inzichten en een breder perspectief.

Doe je mee? We starten binnenkort met een nieuwe groep. Liever intervisie op maat met jouw kantoor? Dat kan ook. Stuur een mail naar info@delex.nl voor een offerte. 

RB 3752

Jurre Reus, Houthoff

College van Beroep veegt 'alert'-sanctie van tafel

Nederland 4 apr 2023, RB 3752; (College van Beroep tegen Verisure), https://reclameboek.nl/artikelen/college-van-beroep-veegt-alert-sanctie-van-tafel

CvB 4 april 2023, RB 3752; dossiernr. 2022/00456 (Securitas Direct B.V. tegen beslissing RCC) Het geschil ging om een misleidende reclame-uiting van Verisure op Twitter. In de tweet werd beweerd dat mensen het alarmsysteem van Verisure gratis konden testen. Bij het klikken op de link bleek het echter om een promotioneel kansspel te gaan, waarbij slechts 1 op de 5000 deelnemers het alarmsysteem gratis konden testen. De Reclame Code Commissie oordeelde dat de tweet van Verisure in strijd is met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code vanwege deze misleidende indruk. De Commissie voegt aan haar oordeel toe dat deze overtreding via een 'alert' naar buiten moet worden gebracht. De Commissie wil met dit 'alert' een waarschuwing afgeven aan andere adverteerders en het brede publiek informeren over de overtreding.

Verisure is tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan waardoor het geschil voor het College van Beroep terecht kwam. Het College wijzigt de beslissing op een aantal punten. Het College bevestigt allereerst het eerdere oordeel van de Commissie dat de tweet van Verisure misleidend is. De reclame-uiting week te sterk af van wat men op grond van de uiting zou mogen verwachten. Desondanks bepaalt het College dat de beslissing van de Commissie ook de adverteerder in het geding, Securitas Direct B.V., had moeten betrekken. Tot slot veegt het College de sanctie van een 'alert' van tafel.

RB 3751

Is de uiting als zodanig onjuist of misleidend?

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 jan 2023, RB 3751; (Klager tegen PostNL), https://reclameboek.nl/artikelen/is-de-uiting-als-zodanig-onjuist-of-misleidend

RCC 10 januari 2023, RB 3751; Dossiernr. 2022/00511 (Klager tegen PostNL) Een klager heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over de website van PostNL, waarin staat dat zij ook post bezorgen van andere postbedrijven als deze een overeenkomst hebben met PostNL. PostNL heeft echter aangegeven dat zij geen post van andere postbedrijven bezorgen in de postbus van PostNL, wat de klager misleidend vindt. De klacht betreft een reclame-uiting voor een online-aanbod van postbussen voor zakelijke klanten. De voorzitter oordeelt dat de uiting als een beperking van het aanbod moet worden beschouwd, waarbij het aan de klant is om te beslissen hoe belangrijk deze beperking voor hen is. Een mogelijke onjuiste informatie die telefonisch is verstrekt, geeft geen reden om de uiting als misleidend te beschouwen. Ten slotte kan de voorzitter niet oordelen over de wenselijkheid van een universele verplichting tot bezorging in elkaars postbussen voor postvervoerbedrijven. De klacht wordt afgewezen.

RB 3750

Geen bepaalde stereotypering van een bevolkingsgroep in televisiecommercial

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 jan 2023, RB 3750; (klager tegen Lidl), https://reclameboek.nl/artikelen/geen-bepaalde-stereotypering-van-een-bevolkingsgroep-in-televisiecommercial

RCC 10 januari 2023, RB 3750; Dossiernr. 2023/00001(klager tegen Lidl) Er is een klacht ingediend over een televisiecommercial van Lidl waarin een man voorkomt met een accent uit het oosten van het land. De klager vindt dat het personage stigmatiserend wordt neergezet als dom, conservatief en klein van geest. De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft de klacht beoordeeld en oordeelt dat er geen sprake is van een beledigende stereotypering van een bepaalde bevolkingsgroep. Daarnaast heeft de commercial geen grenzen overschreden en wordt de klacht daarom afgewezen.

RB 3749

Afzender handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 mrt 2023, RB 3749; (Klager tegen Pathé Thuis), https://reclameboek.nl/artikelen/afzender-handelt-in-strijd-met-het-bepaalde-in-artikel-5-1-code-e-mail

RCC 1 maart 2023, RB 3749; dossiernr. 2023/00005 (Klager tegen Pathé Thuis) De klacht gaat over de afmeldmogelijkheid voor nieuwsbrieven van Pathé Thuis. De klager vindt dat deze niet eenvoudig genoeg is, terwijl Pathé Thuis dit betwist en verschillende afmeldmogelijkheden noemt. De voorzitter van de klachtencommissie oordeelt dat de afmeldlink in de nieuwsbrief te omslachtig is omdat men moest inloggen op een persoonlijk account. Hierdoor voldoet Pathé Thuis niet aan de eis van een eenvoudige afmeldmogelijkheid volgens artikel 5.1 van de Code E-mail. Pathé Thuis moet maatregelen nemen om alsnog aan deze eis te voldoen. Pathé Thuis is bezig met een overstap naar een nieuw CRM-systeem waarbij het ook mogelijk zal zijn om zonder login de e-mailvoorkeuren aan te passen en zich af te melden voor de nieuwsbrief.

RB 3748

Roompot handelt in strijd met artikel 1.3.a van de Code reclame via e-mail

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 mrt 2023, RB 3748; (Klager tegen Roompot), https://reclameboek.nl/artikelen/roompot-handelt-in-strijd-met-artikel-1-3-a-van-de-code-reclame-via-e-mail

RCC 1 maart 2023, RB 3748; dossiernr. 2023/00053 (klager tegen Roompot) Roompot heeft gehandeld in strijd met de Code Reclame via e-mail, omdat er geen recht van verzet was geboden bij het maken van een reservering en omdat de suggestie werd gewekt dat het ingevulde e-mailadres alleen gebruikt zou worden voor het toesturen van de reserveringsbevestiging en niet voor nieuwsbrieven. Het e-mailadres van klager was tijdens de aankoop van een dienst ontvangen en op grond van de Code was het toegestaan om e-mailadressen van bestaande klanten te verzamelen en te gebruiken om hen gelijksoortige producten/diensten aan te bieden. Echter, er was niet voldaan aan de voorwaarde dat klanten, op het moment dat hun e-mailadres werd verzameld, duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid hadden om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze af te melden voor reclame via e-mail, zoals vereist door de Code. Daarom heeft Roompot gehandeld in strijd met artikel 1.3.a van de Code Reclame via E-mail en is de klacht van de klager gegrond verklaard.

RB 3747

Advertentie op Booking.com is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 jan 2023, RB 3747; (Klager tegen Booking.com), https://reclameboek.nl/artikelen/advertentie-op-booking-com-is-misleidend

RCC 9 januari 2023, RB 3747; dossiernr. 2022/00556 (Klager tegen Booking.com) Op de website van Booking.com wordt geadverteerd met de accommodatie ‘Guests House, Dunboyne Castle The Court – Dublin, Ireland’. Klager voert aan dat deze advertentie misleidend is, nu de accommodatie niet in Dublin ligt. Booking.com stelt dat de teksten en foto’s van de accommodaties zijn verstrekt door de accommodaties en zij ervoor verantwoordelijk zijn dat de informatie juist is. Booking.com controleert dit niet, maar neemt wel maatregelen als bepaalde informatie onjuist is. De voorzitter oordeelt dat het de verantwoordelijkheid is van Booking.com om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en niet misleidend is. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat de uiting misleidend en daardoor oneerlijk is. De uiting bevat namelijk onjuiste informatie over de voornaamste kenmerken van de te boeken accommodatie die de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.