RB
RB 3832
9 april 2024
Uitspraak

Reclame over "duurzame" cruisereis is misleidend

 
RB 3830
28 maart 2024
Uitspraak

Google aansprakelijk voor nepadvertenties rond Jort Kelder

 
RB 3831
28 maart 2024
Uitspraak

Verzoek Amazon om openbaarmakingsplicht van advertentieopslag op te schorten afgewezen

 
RB 3748

Roompot handelt in strijd met artikel 1.3.a van de Code reclame via e-mail

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 mrt 2023, RB 3748; (Klager tegen Roompot), https://reclameboek.nl/artikelen/roompot-handelt-in-strijd-met-artikel-1-3-a-van-de-code-reclame-via-e-mail

RCC 1 maart 2023, RB 3748; dossiernr. 2023/00053 (klager tegen Roompot) Roompot heeft gehandeld in strijd met de Code Reclame via e-mail, omdat er geen recht van verzet was geboden bij het maken van een reservering en omdat de suggestie werd gewekt dat het ingevulde e-mailadres alleen gebruikt zou worden voor het toesturen van de reserveringsbevestiging en niet voor nieuwsbrieven. Het e-mailadres van klager was tijdens de aankoop van een dienst ontvangen en op grond van de Code was het toegestaan om e-mailadressen van bestaande klanten te verzamelen en te gebruiken om hen gelijksoortige producten/diensten aan te bieden. Echter, er was niet voldaan aan de voorwaarde dat klanten, op het moment dat hun e-mailadres werd verzameld, duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid hadden om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze af te melden voor reclame via e-mail, zoals vereist door de Code. Daarom heeft Roompot gehandeld in strijd met artikel 1.3.a van de Code Reclame via E-mail en is de klacht van de klager gegrond verklaard.

RB 3747

Advertentie op Booking.com is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 jan 2023, RB 3747; (Klager tegen Booking.com), https://reclameboek.nl/artikelen/advertentie-op-booking-com-is-misleidend

RCC 9 januari 2023, RB 3747; dossiernr. 2022/00556 (Klager tegen Booking.com) Op de website van Booking.com wordt geadverteerd met de accommodatie ‘Guests House, Dunboyne Castle The Court – Dublin, Ireland’. Klager voert aan dat deze advertentie misleidend is, nu de accommodatie niet in Dublin ligt. Booking.com stelt dat de teksten en foto’s van de accommodaties zijn verstrekt door de accommodaties en zij ervoor verantwoordelijk zijn dat de informatie juist is. Booking.com controleert dit niet, maar neemt wel maatregelen als bepaalde informatie onjuist is. De voorzitter oordeelt dat het de verantwoordelijkheid is van Booking.com om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en niet misleidend is. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat de uiting misleidend en daardoor oneerlijk is. De uiting bevat namelijk onjuiste informatie over de voornaamste kenmerken van de te boeken accommodatie die de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

RB 3746

Merkenrecht 2023 bij deLex

deLex staat voor ruim vijftien jaar aan opleidingen, cursussen en congressen over Intellectuele Eigendomsrecht, Informatierecht en IT & recht. Elk jaar organiseren we nieuwe evenementen, terwijl we daarnaast trouw blijven aan onze bestaande 'proven concepts'. Met jurisprudentielunches, jaarlijkse congressen en steeds nieuwe actuele programma's.

Wil je bijblijven op het gebied van merkenrecht, auteursrecht, productvormgeving en andere onderwerpen? Schuif op 10 mei aan bij Merken- Modellen- en Auteursrecht. Dit hele jaar bijblijven op het gebied van merkenrecht: kom langs op 5 april, 10 mei28 september en 6 december!

Kijk hier voor alle opleidingen.

RB 3745

Merkenrecht in de Internationale praktijk | woensdag 5 april

Aanmelden is nog steeds mogelijk!

Welke actoren en pijnpunten spelen een rol in internationale merkenrechtgeschillen, en tegen welke praktische uitdagingen loop je aan in je dagelijkse merkenpraktijk? Hoe kijkt de douane aan tegen een verzoek om optreden, wanneer beoordeelt de douane iets als merkinbreuk en welke acties kun je ondernemen in welke gevallen?

RB 3742

Merkenrecht in de internationale praktijk | woensdag 5 april

Rechtstreeks uit de praktijk, interactief en actueel, deze nieuwe´Merkenspecial´ van deLex. Remco Klöters, Huib Berendschot bespreken samen met experts van de douane de juridische en praktische aspecten van grensoverschrijdende merkenzaken. Met ruimte voor discussie en vragen en - als altijd - een netwerkborrel ter afronding.

RB 3740

Uitspraak ingezonden door Marloes Meddens-Bakker, MOON legal & compliance

De claims zijn niet in strijd met de Gedragscode

7 feb 2023, RB 3740; (Novartis tegen Pfizer), https://reclameboek.nl/artikelen/de-claims-zijn-niet-in-strijd-met-de-gedragscode

Commissie van Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame 7 februari 2023, LS&R 2154; B22.003/B22.01 (Novartis tegen Pfizer) De Commissie van Beroep heeft geoordeeld dat de uitingen van Pfizer over het medicijn Ibrance niet misleidend zijn en voldoen aan de Gedragscode. De claim over de effectiviteit van Ibrance betreft alleen progressievrije overleving en suggereert niet een langere overall survival. De Commissie van Beroep heeft geoordeeld dat de pagina "Real world data bevestigt de risicoreductie van ziekteprogressie uit PALOMA-2" geen vergelijkende reclame is en dat er geen sprake is van misleiding. Het argument van Novartis dat de resultaten uit de publicatie niet representatief zijn voor Nederlandse patiënten met borstkanker is niet onderbouwd en niet overtuigend. De Commissie gaat ervan uit dat oncologen bekend zijn met de methodologische beperkingen van RWD-studies en dat ze de publicatie als zodanig zullen waarderen. De Codecommissie was terecht van mening dat de verwijzing naar en het gebruik van de publicatie van DeMichele et al. niet in strijd is met de Gedragscode.

RB 3739

Jaarprogramma deLex 2023

De kop is eraf! Nu het jaar feestelijk is geopend met het IE diner staan we klaar voor de rest van het programma. Met om te beginnen het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht Privacyrecht, 'Merkenrecht in de Internationale Praktijk' en op 29 maart het BIE Symposium over het UPC.

RB 3737

HvJ EU: CIHEF c.s. tegen Ministre de la Transition écologique

EU 19 jan 2023, RB 3737; ECLI:EU:C:2023:31 (CIHEF tegen Ministre de la Transition écologique), https://reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-cihef-c-s-tegen-ministre-de-la-transition-ecologique

HvJ EU 19 januari 2023, RB 3737, LS&R 2146, C‑147/21, ECLI:EU:C:2023:31 (CIHEF c.s. tegen Ministre de la Transition écologique) Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen het Comité Interprofessionel des huiles essentielles françaises (CIHEF) enerzijds en de Franse minister van Ecologische Transitie anderzijds. Het betreft beroepen tot nietigverklaring van decreet nr. 2019-642 betreffende verboden handelspraktijken voor bepaalde categorieën biociden en decreet nr. 2019/643 betreffende commerciële reclame voor bepaalde categorieën biociden. Volgens verzoeksters hebben deze decreten geen rechtsgrondslag omdat ze in strijd met verordening 528/2012 zijn vastgesteld.

RB 3735

IE-diner 2023 - Start het jaar in stijl!

 

Met DJ Daniël Haije en ceremoniemeester Bernt Hugenholtz kijken we uit naar een sprankelende avond tijdens het IE-diner 2023. De Kapel van Hotel Arena is op donderdag 26 januari opnieuw ingericht voor een sfeervolle avond vol anekdotes, goede gesprekken, wijn en muziek. Met tussen de gangen door originele inzichten van IE vakgenoten.
Neem uw kantoorgenoten mee voor een bijzondere opening van het jaar, en start 2023 in stijl!