RB
RB 3765
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
RB 3756
26 mei 2023
Artikel

Duurzaamheid, IE en reclamerecht in (proces)praktijk en bedrijfsleven | 1 juni 2023

 
RB 3764
25 mei 2023
Artikel

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

 
RB 3723

Nationaal Reclamerechtcongres op 15 december

Binnenkort gaan we alweer van start met het Nationaal Reclamerechtcongres, op donderdag 15 december in Hotel Jakarta te Amsterdam. Ook dit jaar hebben Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) een bijzonder en inspirerend programma voorbereid, met in de ochtend het jaarlijkse Jurisprudentie overzicht 'hot topics & greatest hits' van Ebba Hoogenraad, de jaarlijkse terug- en vooruitblik door Anne Jel Hoelen van de ACM èn een update van de Reclame Code Commissie.

RB 3722

Uitspraak ingezonden door Kristel Plug, Olivier Schotel en Sanne Knopper, De Roos Advocaten.

"Het weerbericht van de toekomst" niet in strijd met NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2022, RB 3722; (Milieudefensie), https://reclameboek.nl/artikelen/het-weerbericht-van-de-toekomst-niet-in-strijd-met-nrc

SRC 3 oktober 2022, IEF 21091, RB 3722; 2022/00337 (Milieudefensie) Milieudefensie heeft het weerbericht van de toekomst gemaakt, in het kader van haar campagne ‘Geen geld naar vervuilende bedrijven’. Het doel van het betreffende weerbericht is tweeledig. Aan de ene kant creëert Milieudefensie bewustwording voor het probleem van klimaatverandering en aan de andere kant roept zij het publiek op om in actie te komen tegen grote vervuilende bedrijven die geen adequaat klimaatplan hebben. Meer specifiek wordt het publiek aangespoord om de website van Milieudefensie te bezoeken, waar meer informatie te vinden is en een petitie over dit onderwerp getekend kan worden. 

RB 3721

Uitspraak ingezonden door Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Klachten beoordelingensysteem Marktplaats afgewezen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 nov 2022, RB 3721; (eiser tegen Marktplaats), https://reclameboek.nl/artikelen/klachten-beoordelingensysteem-marktplaats-afgewezen

Geschillencommissie Thuiswinkel 4 november 2022, IT 4150, RB 3721; 175488/181774 (eiser tegen Marktplaats) Marktplaats maakt gebruik van een systeem waarbij gebruikers op geautomatiseerde wijze kan worden gevraagd om elkaars ervaringen te delen en elkaar te beoordelen. Eiser klaagt dat Marktplaats zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk en tekortschiet in verplichtingen uit de met hem gesloten overeenkomsten. Dit omdat consumenten en aanbieders worden gevraagd om elkaar beoordelen zonder dat er iets gekocht is. Hierdoor wordt geen betrouwbaar beeld verkregen. Met betrekking tot de oneerlijke handelspraktijk oordeelt de Geschillencommissie dat zij op grond van haar reglement niet bevoegd is om hierover te oordelen. Ook een algemene principiële beslissing over het door Marktplaats gehanteerde systeem behoort niet tot de taak en bevoegdheid van de commissie. De eis met betrekking tot de gesloten overeenkomsten wordt afgewezen omdat op grond van de Algemene Bepalingen van Marktplaats niet is vereist dat daadwerkelijk een koop wordt gesloten.

RB 3720

Reclame Van der Valk Zuidas misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 okt 2022, RB 3720; (Van der Valk Zuidas), https://reclameboek.nl/artikelen/reclame-van-der-valk-zuidas-misleidend

SRC 17 oktober 2022, RB 3720; 2022/00417 (Van der Valk Zuidas) Klager wilde een kamer boeken voor de aangeboden prijs. Omdat het internet vastliep heeft hij met het hotel gebeld. Er is hem verteld dat er voldoende beschikbaarheid was. Toen hij wilde boeken bleek de prijs niet € 64,50, maar € 199,50. Klager vindt de reclame misleidend. SRC oordeelt dat essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen niet in de uiting is opgenomen. De uiting in daarmee in strijd met artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Tevens is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dit omdat de gemiddelde consument er toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen.

RB 3719

Reclameslogans Shell zijn misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 okt 2022, RB 3719; (Shell), https://reclameboek.nl/artikelen/reclameslogans-shell-zijn-misleidend

SRC College van Beroep 20 oktober 2022, RB 3719; 2022/00100 - CVB (Shell) Klacht over de campagne van Shell “Maak het verschil. Compenseer CO2-uitstoot”. De klacht is dat de promotie door Shell van haar product met de claim ‘CO2-compensatie’ in strijd is met de artikelen 2 en 3 MRC. Shell betwist dat het gaat om een absolute milieuclaim. Het College oordeelt dat er wel sprake is van een absolute milieuclaim. Niet of onvoldoende is aangetoond dat de bosprojecten waarin Shell investeert daadwerkelijk in staat zijn de in carbon credits omgerekende opname van CO2 te realiseren op een wijze die meebrengt dat de CO2-uitstoot van de fossiele brandstof van Shell volledig wordt gecompenseerd. Er is dus niet komen vast te staan dat de consument met de extra betaling het door de bestreden reclame-uiting veronderstelde resultaat bereikt. Het College bevestigt de beslissing van de Commissie dat de uiting in strijd is met de artikelen 2 en 3 MRC. Ook Shells claim “Maak het verschil. Rij CO2-neutraal” is misleidend. Wederom heeft Shell de juistheid van de absolute claim van volledige CO2-compensatie niet in de door artikel 3 MRC vereiste mate aangetoond.

RB 3716

Breid je IE-netwerk uit bij de Martens Academie

Op 13 oktober jl. vierden we de afsluiting van de derde editie van de Martens Academie. Onze deelnemers verdiepten hun kennis in het IE-recht door samen 11 dagen door te brengen met 36 verschillende docenten.
De reis begon met Bjorn Schipper die de ins en outs van het auteursrecht doornam. Ronald Wigman besprak de makers, de rol van de filmproducent en de rechten van het filmauteursrecht. Margriet Koedooder behandelde de spelers, de rechten en de contracten van het muziekauteursrecht.

De laatste lesdag bevatte tips van Christiaan Alberdingk Thijm voor het pleidooi, het presenteren van de feiten, het verweer en re- en dupliek. Bernt Hugenholtz legde de internationale aspecten van het IE-recht uit, zoals reciprociteit en minimumbescherming en wees op een interessante acquisitiemogelijkheid op basis van het RAAP-arrest. Traditiegetrouw sloten we af met de conflictbeheersingslessen van Aernoud Bourdrez: Think like a IP lawyer, don’t act like one.

Maar het is voor deze groep nog niet afgelopen, want elk jaar komen alle oud-deelnemers samen. 16 maart 2023 is de volgende reünie.

Wil je ook je IE-netwerk blijvend uitbreiden? De vierde editie van de Martens begint 8 december 2022.

Als je nog vragen hebt voordat je je inschrijft, kun je een Zoom-gesprek plannen met een lid van ons team of een oud-deelnemer. We zijn hier en maken graag verbinding. Neem voor vragen contact op met Claudia Zuidema of  Vivien Rӧrsch.

We hopen dat je lid wordt van onze Martens community om het nieuwe jaar goed te beginnen.

RB 3715

Conclusie ingezonden door Thijs van Aerde, Houthoff en Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.

Conclusie tot verwerping cassatieberoep Coty

4 nov 2022, RB 3715; (Coty tegen Easycosmetic), https://reclameboek.nl/artikelen/conclusie-tot-verwerping-cassatieberoep-coty

HR Conclusie A-G 4 novermber 2022, IEF 21068, RB 3715; 21/04768 (Coty tegen Easycosmetic) Zie [IEF 20184] en [IEF 19102]. De vraag is of Easycosmetics gebruik van verzenddozen met daarop afgebeeld 80 verschillende merken, waaronder de merken Jil Sander en Davidoff waarvan Coty licentiehouder is, een gegronde reden voor Coty vormt om zich te verzetten tegen dit gebruik van die merken op de verzenddozen. De rechtbank oordeelde dat dit het geval was en zag in dit advertentiegebruik een omdat Easycosmetic daarmee de suggestie wekt dat er een economische band bestaat tussen haar en de merkhouder. Het hof heeft geoordeeld dat dit geen gegronde reden oplevert voor de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling van de merkproducten te verzetten en dat dus sprake is van uitputting. Hiertegen wordt in cassatie opgekomen door Coty. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het beroep omdat er hier, kort gezegd, sprake is van uitgeputte waar.

RB 3714

Jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht op 7 december

Raak in één keer volledig up-to-date bij deze halfjaarlijkse jurisprudentielunch! Op woensdag 7 december geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merkenrecht, het auteursrecht en productvormgeving.

Tijd: 13:00 – 16:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur)
Locatie: Amsterdam, met online optie
Accreditatie: 3 opleidingspunten NOvA, BMM en Vlaamse Orde

RB 3713

Versterk uw vaardigheden en verdiep uw kennis bij de Martens Academie

Leer de fijne kneepjes van het vak in negen masterclasses op locatie, twee online lessen, een terugkomdag met oud-studenten en een nieuw alumninetwerk. Verdiep je kennis, vergroot je netwerk en versterk je vaardigheden in een deskundige, informele en inspirerende omgeving: neem deel aan de Mr. S.K. Martens Academie.
De Mr. S.K. Martens Academie biedt ook het komend jaar weer een interactief, verdiepend en specialistisch lesprogramma, direct toepasbaar in de praktijk.  Ruim 36 gerenommeerde sprekers delen hun ervaring en expertise bij deze post academische specialisatieopleiding 'Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk'.

Op 8 december start een nieuwe lichting cursisten uit verschillende sectoren die meer uit zichzelf willen halen. Is dit ook op jou van toepassing, heb je mimimaal drie jaar ervaring in de civiele praktijk en wil je deze praktijk versterken? Neem deel aan de klas van 2022/2023. Kom zelf, kom samen of tip een collega!

Benieuwd naar het programma, naar de ervaringen van studenten, of naar een offerte op maat? Stuur een mail naar info@delex.nl of check de brochure. Neem voor meer vragen contact op met Claudia Zuidema via czuidema@delex.nl of met Vivien Rӧrsch via vivien@larorsch.com.

RB 3712

Nationaal Reclamerechtcongres op 15 december

Het duurt nog even, maar we kijken nu al uit naar het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 15 december. Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) leiden u door een dag met actuele onderwerpen, boeiende sprekers en volop netwerkmogelijkheden.

Onderwerpen en sprekers zijn onder meer:

  • Het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht, door Ebba Hoogenraad; 'hot topics en hits & misses'.
  • Autoriteit Consument & Markt, door Anne-Jel Hoelen (ACM), de jaarlijkse terug- en vooruitblik.
  • Update van de Stichting Reclame Code.
  • 'Prijs je rijk? Over kortingscommunicatie, en meer', door Daniël Haije (Hoogenraad & Haak)
  • Actuele ontwikkelingen rond reclame en marketing, door Martijn Poulus (DDMA). Wat is er gebeurd en wat staat er op stapel ten aanzien van reclame en marketing op het internet? Over cookietoestemming, een mogelijk verbod op Google Analytics, alle jurisprudentie en ontwikkelingen rondom het gebruik van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’ voor commerciële doeleinden (zoals reclame), het HvJ EU-arrest over ‘inbox advertising’, en de nieuwe regels voor influencers. Met interessante inzichten, vanuit juridisch perspectief én vanuit de public affairs invalshoek.