RB

Producten  

RB 3178

Reclame waarin vrouw in koelkast gaat zitten is geen serieuze aansporing voor kinderen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 jul 2018, RB 3178; 2018/00499 (Umisol), https://reclameboek.nl/artikelen/reclame-waarin-vrouw-in-koelkast-gaat-zitten-is-geen-serieuze-aansporing-voor-kinderen


Voorz. RCC 17 juli 2018 RB 3178; dossiernr. 2018/00499 (Umisol) Directe voorzitters Afwijzing. De bestreden reclame-uiting: In de televisiecommercial (zie het filmpje hier) is te zien hoe een vrouw, omdat zij last heeft van de warmte in huis, een koelkast geheel leegruimt, vervolgens in de koelkast gaat zitten en daarna de deur van de koelkast dichttrekt. De klacht: De reclame is levensgevaarlijk. Als kinderen dit na gaan doen, stikken ze, want de deur kan van binnenuit niet worden geopend.

RB 3176

Stevige medische claims in reclame over KyBoot is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 jul 2018, RB 3176; 2018/00416 (Kybunsolutions KyBoot), https://reclameboek.nl/artikelen/stevige-medische-claims-in-reclame-over-kyboot-is-misleidend

Voorz. RCC 2 juli 2018, RB 3176; dossiernr. 2018/00416 (Kybun) Misleiding. Toewijzing. De klacht: In de bestreden reclame-uiting worden stevige medische claims gedaan die adverteerder niet kan waarmaken, zoals dat haar producten (schoeisel) helpen bij Sudeck atrofie, MS en kanker. In een telefonisch gesprek is duidelijk geworden dat er geen enkel medisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Door de reclame-uiting wordt valse hoop gewekt bij mensen die serieuze klachten hebben. De reclame-uiting is daarom misleidend.

RB 3171

Gebruik Wilhelmus in reclame Keramiekmuseum Princessehof niet verboden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 jun 2018, RB 3171; 2018/00448 en 2018/00448/A (Wilhelmus Princessehof), https://reclameboek.nl/artikelen/gebruik-wilhelmus-in-reclame-keramiekmuseum-princessehof-niet-verboden

Voorz. 20 juni 2018, RB 3171, dossiernr. 2018/00448 (Princessehof I) dossiernr. 2018/0044/A (Princessehof II) Misleiding. Directe Voorzitters afwijzing.Het betreft een radiocommercial van Keramiekmuseum Princessehof die aanvangt met een fragment van het Wilhelmus. Vervolgens wordt onder meer gezegd: "Nu te zien in Keramiekmuseum Princessehof. Made in Holland. Van iconisch Delfts blauw tot eigenwijs Dutch design. Ontdek hoe een klein land uitgroeide tot wereldspeler". Klacht I: Klager vindt het gebruik van het Wilhelmus ongepast en verzoekt maatregelen te nemen om hieraan een einde te maken. Klacht II: De radiocommercial zet de luisteraar op een verkeerd been doordat deze begint met het Wilhelmus. De luisteraar zal dan denken aan een boodschap van nationaal belang. Daarnaast vindt klager het gebruik van het Wilhelmus ongepast waarbij hij opmerkt dat adverteerder zich verbonden voelt met het project Culturele Hoofdstad van Europa.

RB 3163

Bij een zuiver textielproduct dient niet verplicht te worden vermeld dat het uit één enkele vezelsoort is samengesteld

Rechtspraak (NL/EU) 5 jul 2018, RB 3163; ECLI:EU:C:2018:539 (Verein für lauteren Wettbewerb tegen Princesport), https://reclameboek.nl/artikelen/bij-een-zuiver-textielproduct-dient-niet-verplicht-te-worden-vermeld-dat-het-uit-n-enkele-vezelsoort

HvJ EU 5 juli 2018, RB 3163; IEFbe 2645; ECLI:EU:C:2018:539; C-339/17 (Verein für lauteren Wettbewerb tegen Princesport) Consumentenbescherming. Zie eerder RB 2929. De vereniging Verein für lauteren Wettbewerb is van mening dat Princesport de etiketterings- en merkingsvoorschriften bij reclame voor en verkoop van haar uit één vezelsoort samengestelde textielproducten op internet niet naleeft. Het gaat om de in artikel 7 van verordening nr. 1007/2011 genoemde vermeldingen “100%”, “zuiver” en “puur”. Antwoord HvJ EU op prejudiciële vragen:

1)      Artikel 4 en artikel 14, lid 1, eerste alinea, juncto overweging 10 van verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten aldus worden uitgelegd dat zij voorzien in een algemene verplichting tot etikettering of merking met als doel de vezelsamenstelling aan te geven van alle textielproducten, met inbegrip van textielproducten zoals gedefinieerd in artikel 7 van die verordening.

2)      Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 1007/2011 moet aldus worden uitgelegd dat het niet voorziet in de verplichting om op het etiket of het merk van een zuiver textielproduct gebruik te maken van een van de drie in die bepaling genoemde vermeldingen, namelijk „100 %”, „zuiver” of „puur”. Indien wordt gebruikgemaakt van deze vermeldingen, kunnen zij gecombineerd worden gebruikt.

RB 3158

Combinatie van een aanvinkvakje en knop "volgende" heeft een soortgelijke functie om betalingsverplichting duidelijk te maken

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 jun 2018, RB 3158; (Huurwoningenland.nl), https://reclameboek.nl/artikelen/combinatie-van-een-aanvinkvakje-en-knop-volgende-heeft-een-soortgelijke-functie-om-betalingsverplich

CvB 27 juni 2018, RB 3158; Dossiernr. 2018/00257 (Huurwoningenland.nl) Aanbeveling bevestigd. De klacht is, voor zover in beroep relevant, gericht tegen de website www.huurwoningenland.nl, en dan meer specifiek tegen de subpagina met het onderwerp "Start een premiumaccount". Op deze subpagina staat een aanvinkvakje met de tekst: "Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de automatische incasso" met daaronder de knop 'volgende'. Daarmee kan men een 'premiumaccount' aanmaken waarbij de eerste 14 dagen gratis zijn en men vervolgens €19,95 per maand betaalt via doorlopende automatische incasso. Appellant maakt bezwaar tegen deze uiting omdat de indeling van het bestelproces doet vermoeden dat op deze pagina nog geen registratie c.q. bestelling wordt geplaatst. Dat dit wel het geval is, blijkt volgens klager evenmin uit de tekst van de knop 'volgende' op deze pagina, terwijl na het klikken op deze knop wel een betalingsverplichting ontstaat.

RB 3155

Algemene gezondheidsclaim "Warme kibbeling. Lekker gezond!" moet vergezeld zijn met een specifieke gezondheidsclaim

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 11 jun 2018, RB 3155; (Warme kibbeling), https://reclameboek.nl/artikelen/algemene-gezondheidsclaim-warme-kibbeling-lekker-gezond-moet-vergezeld-zijn-met-een-specifieke-gezon

RCC 11 juni 2018, RB 3155; Dossiernr. 2018/00316 (Warme kibbeling) Aanbeveling (Strijd met wet). Het betreft een bij de viskraam van adverteerder aangebracht doek, waarop naast de afbeelding van een portie kibbeling staat: “Warme kibbeling. Lekker gezond!”. Klager voert aan, kort samengevat, dat de tekst “Warme kibbeling. Lekker gezond!” stelt of in ieder geval impliceert dat kibbeling gezond is. Dit is niet juist, omdat kibbeling een gefrituurde snack is, die in de reclame-uiting bovendien wordt geserveerd met een vette saus. Klager vindt de uiting daarom misleidend in de zin van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en in strijd met artikel 1 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) 2015. Tevens voldoet de uiting niet aan de in de Claimsverordening en in artikel 3 lid 1 RVV 2015 genoemde voorwaarden voor een gezondheidsclaim.

RB 3142

Onjuiste informatie verstrekt over de gebruiksmogelijkheden van Sonos One speaker: geen ondersteuning van Apple Music

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 mei 2018, RB 3142; (Sonos One), https://reclameboek.nl/artikelen/onjuiste-informatie-verstrekt-over-de-gebruiksmogelijkheden-van-sonos-one-speaker-geen-ondersteuning

RCC 14 mei 2018, RB 3142; Dossiernr. 2018/00234 (Sonos One) Voorzitterstoewijzing zonder aanbeveling. De uiting betreft een uiting op de website van Sonos op de productpagina van de “Sonos One” speaker: “Combine voice with the Sonos app to manage all your music in one place: Amazon Music, Spotify, Apple Music, internet radio and 80 other streaming services globally”. Klager is op zoek naar een speaker met spraakfunctie die de streamingdienst “Apple Music” ondersteunt. Op de productpagina van “Sonos One” staat vermeld dat deze speaker een dergelijke spraakfunctie heeft waarmee het apparaat bestuurd kan worden in combinatie met verschillende streamingdiensten, waaronder “Apple Music”. Klager bestelt de speaker en raadpleegt vervolgens de webpagina van Sonos waarop uitgelegd wordt hoe hij de speaker kan instellen. Op deze pagina, waarnaar doorgelinkt wordt via de productpagina, wordt pas duidelijk dat de door klager aangeschafte “Sonos One” speaker wel een spraakfunctie heeft maar dat deze de streamingdienst “Apple Music” niet ondersteunt. Dit in tegenstelling tot wat op de productpagina wordt vermeld. De reactie van adverteerder: Adverteerder zal de “Sonos One” advertentie niet langer op eenzelfde manier gebruiken. De uiting wordt aangepast maar is volgens adverteerder nog niet gereed.

RB 3141

Misleidende reclame door onjuiste informatie op vans.nl over samenstelling schoenen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 mei 2018, RB 3141; (Vans.nl), https://reclameboek.nl/artikelen/misleidende-reclame-door-onjuiste-informatie-op-vans-nl-over-samenstelling-schoenen

RCC 14 mei 2018, RB 3141; Dossiernr. 2018/00303 (Vans.nl) Aanbeveling. Misleiding. De uiting betreft de aanbieding van ‘Old Skool’ schoenen (“Stijl: VD3HY28) op de website www.vans.nl. Onder “beschrijving en kenmerken” staat, voor zover hier van belang: “Composition 56% Suede, 44% canvas. De materialen die worden gebruikt voor het vervaardigen van deze producten (inclusief de hechtmiddelen) bevatten geen dierlijke bijproducten en zijn daarom 100% veganistisch.” De klacht is dat de tekst niet klopt: een suède schoen is niet veganistisch. Adverteerder heeft aan klaagster meegedeeld de tekst te zullen aanpassen, maar een paar maanden later is dat nog steeds niet gebeurd.

RB 2926

HvJ EU: Praktijken van een incassobedrijf vallen onder 'product'-begrip uit OHP-Richtlijn

Rechtspraak (NL/EU) 20 jul 2017, RB 2926; ECLI:EU:C:2017:573 (Gelvora), https://reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-praktijken-van-een-incassobedrijf-vallen-onder-product-begrip-uit-ohp-richtlijn

HvJ EU 20 juli 2017, IEFbe 2289; RB 2926; C-357/16; ECLI:EU:C:2017:573 (Gelvora) Oneerlijke handelspraktijken – Richtlijn 2005/29/EG – Werkingssfeer – Incassobedrijf – Consumentenkrediet – Cessie van schuldvordering – Aard van de juridische verhouding tussen het bedrijf en de debiteur – Artikel 2, onder c) – Begrip ‚product’ – Invorderingsmaatregelen die parallel met het optreden van een gerechtsdeurwaarder worden toegepast. Antwoord:

[richtlijn oneerlijke handelspraktijken] moet aldus worden uitgelegd dat de juridische verhouding tussen een incassobedrijf en een schuldenaar die in gebreke is gebleven bij de nakoming van een consumentenkredietovereenkomst, waarbij de schuldvordering aan het incassobedrijf is gecedeerd, binnen de werkingssfeer ratione materiae van deze richtlijn valt. De praktijken die een dergelijk bedrijf toepast om haar schuldvordering in te vorderen, vallen onder het begrip „product” in de zin van artikel 2, onder c), van deze richtlijn. In dit verband doet de omstandigheid dat de schuld is bevestigd door een rechterlijke beslissing, en dat die beslissing aan een gerechtsdeurwaarder is verstrekt voor tenuitvoerlegging, niet ter zake.

RB 2680

Televisiecommercial Amstel Bier "Zeg het met een vaasje" niet in strijd met goede smaak of fatsoen

RCC 17 februari 2016, RB 2680; Dossiernr. 2016/00061 (Amstel Bier)
Audiovisuele media. Uiting: Het betreft de televisiecommercial ‘Zeg het met een vaasje’ voor Amstel Bier. In de commercial vertellen vier verschillende mannen respectievelijk in de kleedkamer van een voetbalclub, liggend in een tent, tijdens het kaarten in een café en staand op het erf van een boerderij aan de andere aanwezige mannen hoe bijzonder deze andere mannen voor de betreffende spreker zijn en hoezeer die hen waardeert en van hen houdt. De andere mannen voelen zich duidelijk ongemakkelijk bij deze woorden. Een van de toehoorders bij de boerderij rent weg na het horen van de woorden “Dat voel ik gewoon voor jullie”. Vervolgens zegt de voice-over: “Vrienden hoeven hun gevoelens toch helemaal niet uit te spreken?” En, terwijl mannen in een café proosten met een biertje: “Zeg het met een vaasje. Amstel bier. Maak het onvergetelijk”.

Klacht: Er wordt geschetst dat het tonen van gevoel door tegen vrienden te zeggen dat je van ze houdt eng en niet nodig is, en dat je beter samen een vaasje kunt drinken. Een agrariër reageert zelfs door weg te rennen. “Homofoob?”, vraagt klaagster zich af. In West-Friesland, waar klaagster woont, wil men de mannen/jongens leren wel te praten in plaats van alles weg te drinken. Er is veel leed onder jongens die worstelen met wat zij voelen en dat niet kunnen delen, met zelfs suïcide als ‘oplossing’. Klaagster denkt “dat artikel 5 en artikel 6 lid 1 hier van toepassing” zijn.

Commissie:
1. Klaagster meent dat de televisiecommercial voor Amstel bier in strijd met de artikelen 5 en 6 lid 1 RVA 2014 is, zo begrijpt de Commissie, omdat volgens haar de commercial als boodschap heeft dat het uitspreken van gevoelens door mannen jegens elkaar eng en niet nodig is en beter kan worden vervangen door het met elkaar drinken van een biertje.

2. Artikel 5 RVA 2014 luidt: “Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit.”

Artikel 6 lid 1 RVA 2014 luidt: “Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet wijzen op de ontremmende werking van alcoholhoudende drank, zoals het verminderen of verdwijnen van angstgevoelens en innerlijke of sociale conflicten.”

3. Naar het oordeel van de Commissie is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de commercial op een overdreven en humoristisch bedoelde wijze weergeeft dat mannen hun vriendschap niet per se tegenover elkaar hoeven uit te spreken, maar ook zonder woorden kunnen laten blijken door met elkaar een biertje te gaan drinken. Hierin ligt geen oproep besloten aan mannen om in het geheel niet over hun gevoelens te spreken of deze weg te drinken. Ook zal de gemiddelde consument het wegrennen van een van de toehoorders niet opvatten als een uiting van homofobie, zoals klaagster kennelijk veronderstelt. Naar het oordeel van de Commissie is in de commercial evenmin sprake van het wijzen op de ontremmende werking van alcoholhoudende drank.

4. Gelet op het voorgaande acht de Commissie de commercial niet in strijd met artikel 5 en/of artikel 6 lid 1 RVA 2014. Daarom wordt als volgt beslist.

De beslissing
De Commissie wijst de klacht af.