RB
RB 3808
27 november 2023
Artikel

Merken- Modellen- en Auteursrecht | 6 december 2023

 
RB 3804
21 november 2023
Artikel

Nationaal Mediarechtcongres 2023 | donderdag 23/11

 
RB 3805
16 november 2023
Artikel

Nationaal Reclamerechtcongres 2023 - donderdag 14 december

 
RB 3780

Niet vallen van jackpot is geen misleidende reclame

CvdM 1 aug 2023, RB 3780; (Klager/Staatsloterij), https://reclameboek.nl/artikelen/niet-vallen-van-jackpot-is-geen-misleidende-reclame

RCC 1 augustus 2023, RB 3780; Dossiernr. 2023/00274 (Klager/Staatsloterij) De slogan van de Staatsloterij is: "We trekken alleen uit verkochte loten.”. Klager merkt op dat de jackpot niet gevallen is en dat er daarom sprake is van misleidende reclame. De Staatsloterij stelt dat het inherent aan een jackpot is dat deze niet altijd valt. Verwezen wordt naar een eerdere uitspraak van de Commissie waarin is aangegeven dat de jackpot niet met zekerheid hoeft te vallen. Ook weet de gemiddelde consument dat een jackpot niet per definitie hoeft te vallen. De Staatsloterij stelt voldoende informatie te hebben verstrekt over de wijze waarop het jackpotmechanisme fungeert

RB 3779

Dwangsom opgelegd voor gebruik nepvolgers en neplikes is gegrond

8 aug 2023, RB 3779; ECLI:NL:RBROT:2023:6973 (MB Nutrition/ACM), https://reclameboek.nl/artikelen/dwangsom-opgelegd-voor-gebruik-nepvolgers-en-neplikes-is-gegrond

Rechtbank Rotterdam 8 augustus 2023, IT 4345, RB 3779; ECLI:NL:RBROT:2023:6973 (MB Nutrition/ACM) Bestuursrecht. In deze zaak oordeelt de rechtbank over het beroep van MB Nutrition (hierna: eiseres) tegen de invordering van dwangsommen die aan haar rechtsvoorganger Bicep Papa B.V. zijn opgelegd. Deze dwangsommen zijn ontstaan omdat eiseres volgens de ACM niet tijdig voldaan zou hebben aan een haar opgelegde last om te stoppen met het misleiden van consumenten middels nepvolgers en neplikes op haar sociale media accounts. Ook moet eiseres deze nepvolgers en neplikes verwijderen. Nu zij niet tijdig aan deze last heeft voldaan, heeft de ACM een invorderingsbesluit naar eiseres gestuurd. Eiseres gaat tegen dit besluit in beroep. 

RB 3778

Radiospot over koeien van Wakker Dier is geen opruiing

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 12 jul 2023, RB 3778; 2023/00254/B (Klager tegen Wakker Dier), https://reclameboek.nl/artikelen/radiospot-over-koeien-van-wakker-dier-is-geen-opruiing

RCC 12 juli 2023, RB 3778; 2023/00254/B (Klager tegen Wakker Dier) Klager is van mening dat een radiospot van Wakker Dier, een bekende dierenwelzijnsorganisatie, een poging is tot opzettelijke opruiing van publiek tegen melkveehouders. Het betreft een voice-over waarin het publiek wordt opgeroepen om te gaan "koekeloeren": het leed van melkkoeien signaleren. In verschillende varianten van de spot wordt uitgelegd welke omstandigheden duiden op dierenleed. Volgens klager moedigt de oproep mensen die hiertoe niet bekwaam zijn aan om te oordelen over de gezondheid van een koe. Wakker Dier voert redenen aan waarom ze de hiervoor genoemde omstandigheden in de campagne verwerkt hebben. Daarnaast geeft zij klaagster gelijk en kunnen leken inderdaad niet daadwerkelijk oordelen over de gezondheid van een koe. Hiervoor is de campagne dan ook niet bedoeld. Het gaat namelijk om het bewust(er) maken van het publiek over leed bij koeien. 

RB 3775

'Gratis verzending' van 123optic.com is misleidend

3 jul 2023, RB 3775; (Klager/123optic.com), https://reclameboek.nl/artikelen/gratis-verzending-van-123optic-com-is-misleidend

Reclame Code Commissie 3 juli 2023, RB 3775, dossiernr. 2023/00271 (Klager/123optic.om) Klager stelt in deze zaak dat er sprake is van misleidende reclame. Als men ‘progent menicon’ googelt, verschijnt de website van adverteerder ‘123optic.com’ (hierna: adverteerder), met de vermelding ‘gratis verzending’. Klager stelt dat op de site staat dat verzending gratis is bij een bestelling van meer dan honderd euro en dat de reclame daarom misleidend is. 

RB 3774

Najaarsagenda 2023

Nu even pauze, in september gaan de opleidingen weer van start. Noteert u de data alvast? Aanmelden kan via de website.

RB 3773

New York Pizza: Plant-based!

27 jun 2023, RB 3773; https://reclameboek.nl/artikelen/new-york-pizza-plant-based

RCC 27 juni 2023, RB 3773; Dossiernr: 2023/002200 (New York Pizza c.s. tegen Klager) De klacht in deze zaak is gericht tegen een reclame van New York Pizza en De Vegetarische Slager (hierna: New York Pizza c.s.). Het betreft een reclame voor drie nieuwe pizza’s die via Instagram verspreid wordt. Klager stelt dat de indruk wordt gewekt dat de pizza’s geheel plantaardig zijn doordat zij met grote letters worden aangeduid als ‘Plant-based!’ en er ‘#vegan’ onder het Instagrambericht geplaatst is. Dit is volgens klager misleidend, omdat er mozzarella- en cheddarkaas op de pizza’s zit. Daarnaast is de prijs van de pizza hoger dan de actieprijs van €7,99 indien men de pizza geheel plantaardig zou bestellen. New York Pizza c.s. voert verweer en stelt kort gezegd dat alles op de website in de beschrijving op productniveau goed wordt uitgelegd.

RB 3771

Coolblue "Voor 23.59 besteld, morgen gratis bezorgd" misleidend

Rechtspraak (NL/EU) 4 mei 2023, RB 3771; (Coolblue/Commissie), https://reclameboek.nl/artikelen/coolblue-voor-23-59-besteld-morgen-gratis-bezorgd-misleidend

Reclame Code Commissie 4 mei 2023; RB 3771; dossiernr. 2023/00059 (Commissie/Coolblue) Op de website van Coolblue valt te lezen dat men, indien men voor 23:59 bestelt, de bestelling de volgende dag gratis thuis bezorgd krijgt. Deze bewering vormt, volgens klaagster, een garantie en doet daarmee de plicht ontstaan om deze ook daadwerklijk na te komen. 

RB 3772

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht

Charlotte Vrendenbarg wordt per 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht.

Het onderzoek van Charlotte Vrendenbarg is gericht op de volle breedte van het intellectueel eigendomsrecht (IE). In haar publicaties zoekt zij de verbinding tussen het intellectueel eigendomsrecht en andere rechtsgebieden, waaronder het EU-recht, het algemeen vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht. In haar functie als hoogleraar zal zij tevens onderzoek verrichten op het terrein van intellectueel eigendomsrecht en duurzaamheid, waarbij zij zich zal richten op de vraag op welke wijze dit kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie.

RB 3770

VMC Lustrum donderdag 21 september 2023

Op 21 september 2023 is het zover: dan vieren we het 35-jarig lustrum van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht! Alle VMC-leden kunnen zich op deze pagina aanmelden voor een feestelijk avondprogramma, gevuld met terugblikken en vooruitzichten, een pubquiz en muziek, een borrel en een diner. Neem uw warmste mediarechtelijke herinneringen en mooiste toekomstplannen mee; voor de rest wordt gezorgd.